Acefex Forte Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Acefex Forte Tablet is a pain-relieving medicine. It alleviates pain and inflammation in conditions like rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and osteoarthritis.

Acefex Forte Tablet should be taken in the dose and duration as advised by your doctor. It should be taken with food or milk to prevent stomach upset. Taking the medicine regularly at the right times increases its effectiveness. It is important to keep taking the medicine regularly until your doctor tells you it is safe to stop.

Vomiting, stomach pain, nausea, and indigestion are some of the common side effects that might be observed on taking this medicine. It may also cause dizziness, drowsiness, or visual disturbances. Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function, and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment. Long-term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems. Acefex Forte Tablet is not recommended if you are pregnant or breastfeeding.

Acefex Forte Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Acefex Forte Tablet in Tamil)

 • வலி

Acefex Forte Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Acefex Forte Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Acefex Forte

 • வாந்தி
 • வயிற்றுவலி / இரைப்பை வலி
 • குமட்டல்
 • செறிமானமின்மை
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • நெஞ்செரிச்சல்
 • பசியின்மை

Acefex Forte Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Acefex Forte Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Acefex Forte Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Acefex Forte Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Acefex Forte Tablet works in Tamil)

Acefex Forte Tablet என்பது ஒரு ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகும் [NSAID]. காய்ச்சல், வலி மற்றும் அழற்சியினை (சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம்) உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட தகவலாளர்களின் வெளிப்பாட்டினை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Acefex Forte Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Acefex Forte Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Acefex Forte Tablet பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Acefex Forte Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Acefex Forte Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Acefex Forte Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Acefex Forte Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Acefex Forte Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Acefex Forte இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Acefex Forte Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Acefex Forte Tablet
₹1.99/Tablet
Acyf Tablet
Sumac Pharma Pvt Ltd
₹1.82/Tablet
9% cheaper
Ninza Tablet
Thrift Pharmaceuticals
₹2.28/Tablet
15% costlier
Aeronac Tablet
Cassel Research Laboratories Pvt Ltd
₹2.32/Tablet
17% costlier
Acen Tablet
Prayas Pharmaceuticals
₹2.34/Tablet
18% costlier
Osmoril Tablet
Kentreck Laboratories Pvt Ltd
₹2.5/Tablet
26% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Acefex Forte Tablet to relieve pain and inflammation.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • It may cause dizziness, drowsiness or visual disturbances. Use caution while driving or doing anything that requires concentration.
 • Avoid consuming alcohol while taking Acefex Forte Tablet as it can cause excessive drowsiness and increase your risk of stomach problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components, if you are taking this medicine for long-term treatment.

Fact Box

Chemical Class
Dichlorobenzenes Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
PAIN ANALGESICS
Action Class
NSAID's- Non-Selective COX 1&2 Inhibitors (acetic acid)

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Acefex Forte இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Nimsun, Neil, Sanim
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Flanil, Oxy Triactin, Sioril
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pyregin, Alpagin, Novalgin RC
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

Having heavy cold n whole body pain
Dr. Pushkar Mani
Physician
ACEFEX-P OR DOLOKIND PLUS OR PAINIL-SP any one in these tablets take two times after food for 3 daysand Cetcip 10 mg twice daily for 3 daysOMEZ D once daily in empty stomach for 5 days
Acefex Forte Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Acefex Forte Tablet a good painkiller?

Acefex Forte Tablet is effective in relieving pain and inflammation. It is used to provide relief from various sorts of pain such as sprains, strains and other injuries. It is also helpful in various types of arthritis, gout, pain and inflammation following surgery.

Q. Is Acefex Forte Tablet safe?

Acefex Forte Tablet is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. Does Acefex Forte Tablet get you high?

No, Acefex Forte Tablet does not get you high. It does not have an abuse potential (drug-seeking behavior) and does not cause physical or psychological dependence. However, if you do not feel well, consult your doctor.

Q. Can Acefex Forte Tablet hurt your kidneys?

Long-term use and high doses of Acefex Forte Tablet may cause renal problems, such as protein or blood in urine and pain during urination. Patients who had or have heart failure, impaired kidney function and hypertension are at risk of kidney problems. The risk of developing kidney problems is also high in patients who are on medicines which cause excess urination (diuretics), or medicines which have significant impact on kidney function. Along with that, Acefex Forte Tablet can affect kidneys of patients who are above 65 years of age or who remain dehydrated. Therefore, kidney function monitoring is recommended for such patients.

Q. What if I forget to take a dose of Acefex Forte Tablet?

If you forget a dose of Acefex Forte Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose in the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Does Acefex Forte Tablet make you drowsy?

Acefex Forte Tablet can cause drowsiness and also dizziness, fatigue (tiredness) and visual disturbances. However, it is not very common and may not affect everyone. If you experience these symptoms avoid driving or operating heavy machinery.

Q. What is the most important information I need to know about Acefex Forte Tablet?

It is important to know that Acefex Forte Tablet may increase your chance of having a heart attack or stroke. The risk is more if you take higher doses and have been using the medicine for a longer time. Also, the use of Acefex Forte Tablet may cause ulcers, bleeding, or holes in your stomach and intestine. These problems may happen without warning symptoms at any time during treatment and may even cause death. Therefore, if you encounter any such problems, consult your doctor immediately.

Q. Can Acefex Forte Tablet be taken during pregnancy?

You should not take Acefex Forte Tablet during the last 3 months of pregnancy as it may cause harmful effects on your baby. Use of Acefex Forte Tablet can also lead to reduced labor (premature delivery). Hence, it is advised to avoid using Acefex Forte Tablet during the first 6 months of pregnancy also. In some cases, Acefex Forte Tablet may be prescribed in pregnant women only if the benefits outweigh the risks involved with its use in pregnant women. If not sure, consult your doctor regarding its use.

Q. Is Acefex Forte Tablet effective?

Acefex Forte Tablet is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Acefex Forte Tablet too early, the symptoms may return or worsen.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை முடுக்குவாதவியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Aceclofenac. North Harrow, Middlesex: Accord Healthcare Limited; 2011 [revised 29 Jun. 2015]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Zydus Tower, Satellite Cross Roads,Ahmedabad – 380015 Gujarat, India.
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Acefex Forte Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
16.8919.87Get 15% OFF
16.49+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.