હોમ>drugs by ailments>Melasma>hydroquinone + tretinoin + fluocinolone acetonide

Hydroquinone + Tretinoin + Fluocinolone acetonide

Hydroquinone + Tretinoin + Fluocinolone acetonide વિશેની માહિતી

Hydroquinone + Tretinoin + Fluocinolone acetonide ઉપયોગ

મેલેસ્મા (ત્વચા પર ઘેરા અને રંગ વગરના પેચીસ) ની સારવારમાં Hydroquinone+Tretinoin+Fluocinolone acetonide નો ઉપયોગ કરાય છે

Common side effects of Hydroquinone + Tretinoin + Fluocinolone acetonide

ઉપયોગી જગ્યાની પ્રતિક્રિયા

Hydroquinone + Tretinoin + Fluocinolone acetonide માટે ઉપલબ્ધ દવા

U-B FairTorque Pharmaceuticals Pvt Ltd
126 to ₹1902 variant(s)
TrilumaGalderma India Pvt Ltd
474 to ₹5392 variant(s)
LumagloAlkem Laboratories Ltd
2901 variant(s)
Lumacip PlusCipla Ltd
2701 variant(s)
Clearz MaxDr Reddy's Laboratories Ltd
2691 variant(s)
CutiliteGlowderma Labs Pvt Ltd
1791 variant(s)
GlomelaIntas Pharmaceuticals Ltd
2481 variant(s)
Advan-THFAlembic Pharmaceuticals Ltd
2811 variant(s)
Melapik PlusKLM Laboratories Pvt Ltd
1851 variant(s)
Mela 3Adroit Lifescience Pvt Ltd
1801 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.