હોમ>heparin

Heparin

Heparin વિશેની માહિતી

Common side effects of Heparin

રક્તસ્ત્રાવ, ઇન્જેક્શન સ્થળે પ્રતિક્રિયા

Heparin માટે ઉપલબ્ધ દવા

HepGland Pharma Limited
135 to ₹3382 variant(s)
Hep LockGland Pharma Limited
16 to ₹392 variant(s)
CaprinSamarth Life Sciences Pvt Ltd
26 to ₹3393 variant(s)
CelparinCelon Laboratories Ltd
98 to ₹2962 variant(s)
LofhAbbott
62 to ₹1922 variant(s)
NuparinTroikaa Pharmaceuticals Ltd
77 to ₹1923 variant(s)
TroyhepTroikaa Pharmaceuticals Ltd
82 to ₹2122 variant(s)
HepaglanGland Pharma Limited
82 to ₹2202 variant(s)
Thrombotroy QPSTroikaa Pharmaceuticals Ltd
1521 variant(s)
HeparinGland Pharma Limited
70 to ₹1883 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.