હોમ>drugs by ailments>Dandruff>fluocinolone acetonide

Fluocinolone acetonide

Fluocinolone acetonide વિશેની માહિતી

Fluocinolone acetonide ઉપયોગ

ખોડો ની સારવારમાં Fluocinolone acetonide નો ઉપયોગ કરાય છે

Fluocinolone acetonide કેવી રીતે કાર્ય કરે

Fluocinolone acetonide એ સોજા અને લાલાશને ઘટાડીને તથા રોગપ્રતિરક્ષા તંત્ર જે રીતે કાર્ય કરે છે તેને બદલીને સારવાર કરવા માટે કાર્ય કરે છે. Fluocinolone acetonide એ સામાન્યરીતે શરીર દ્વારા કુદરતી રીતે બનતા સ્ટીરોઈડને બદલીને કોર્ટિકોસ્ટીરોઈડના ઓછા સ્તરવાળા દર્દીઓની સારવાર કરવામાં કાર્ય કરે છે.
ફ્લોસિનોલોન સ્ટિરોઈડ નામની દવાઓના સમુહ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ શરીરમાં સોજા લાવતા પદાર્થોને છુટતા અટકાવે છે.

Common side effects of Fluocinolone acetonide

ઉપયોગી જગ્યાની પ્રતિક્રિયા

Fluocinolone acetonide માટે ઉપલબ્ધ દવા

SebowashCipla Ltd
2561 variant(s)
FlucortGlenmark Pharmaceuticals Ltd
98 to ₹1403 variant(s)
Flucort-HGlenmark Pharmaceuticals Ltd
1901 variant(s)
PelliwashLa Pristine Bioceuticals Pvt Ltd
1901 variant(s)
UltidermPercos India Pvt Ltd
132 to ₹3604 variant(s)
FlunolPsycormedies
221 variant(s)
SyloneSysmed Laboratories Pvt Ltd
371 variant(s)
SebozideIkon Remedies Pvt Ltd
1451 variant(s)
GeoloneDermawin Pharmaceuticals
361 variant(s)
FlucinateCanbro Healthcare
83 to ₹1303 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.