હોમ>eflornithine

Eflornithine

Eflornithine વિશેની માહિતી

Eflornithine કેવી રીતે કાર્ય કરે

Eflornithine એ શરીર પર વાળના ઉત્પાદનમાં સામેલ રસાયણની પ્રવૃત્તિને અટકાવે છે. એફ્લોરનીથાઇન વાળ વૃદ્ધિ ઇન્હિબિટર છે જે વાળોની કૂપણ (વાળોનો આધાર)માં સ્થિત એન્જાઝમ ને અટકાવવાનું કામ કરે છે જે વાળોની વૃદ્ધિમાં સમાવિષ્ટ હોય છે.

Common side effects of Eflornithine

ખીલ, ખંજવાળ, એરિથમા, વાળ ખરવા, બળતરાની અસ્વસ્થતા, ભોંકાતી હોય તેવી સંવેદના, સૂકી ત્વચા, લાલ ચકામા, ઝણઝણાટીની સંવેદના, બળતરા, વાળની જડમાં સોજો

Eflornithine માટે ઉપલબ્ધ દવા

EfloraSun Pharmaceutical Industries Ltd
8991 variant(s)
ElynAjanta Pharma Ltd
9281 variant(s)
HinderEris Lifesciences Ltd
7121 variant(s)
EflocareShalaks Healthcare
4201 variant(s)
EfliteCanbro Healthcare
7401 variant(s)
EfnithinZydus Cadila
3001 variant(s)

Eflornithine માટે નિષ્ણાત સલાહ

  • વેક્સિંગ, શેવિંગ કે ફાટેલી કે સૂજેલી ત્વચા જેવી કોઈ વાળ દૂર કરવાની ટેકનિકનો ઉપયોગ કર્યાની 5 મિનિટમાં એફ્લોરનીથાઈન ક્રીમનો ઉપયોગ ન કરવો કેમ કે તેનાથી બળતરાં થઇ શકશે.
  • ક્રીમ લગાડ્યાના 4 ક્લાકમાં અસરગ્રસ્ત ભાગ ધોવો નહીં.
  • એફ્લોરનીથાઈન ક્રીમ લગાડ્યા પછી ઓછામાં ઓછી 5 મિનિટ અસરગ્રસ્ત ભાગ પર મેકઅપ કે સનસ્ક્રીન લગાડવું નહીં.
  • ફિઝિશ્યનની સૂચના પ્રમાણે ત્વચા ચોખ્ખી અને કોરી કર્યા પછી ક્રીમ લગાડવું. ક્રીમ લગાડવાની ક્રિયા વચ્ચે 8 કલાકનો ગાળો રાખવો.
  • જે ભાગ પર ક્રીમ લગાડવાનું હોય તે સિવાય આંખ કે નાક કે શરીરના બીજા કોઈ ભાગ સાથે ક્રીમનો સંપર્ક ન થાય તે ધ્યાન રાખવું.
  • એફ્લોરનીથાઈન ક્રીમનો ઉપયોગથી જો તમને બળતરા જેવી કોઈ અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થાય તો તત્કાલ તબીબી સંભાળ મેળવવી.
  • સારવાર બંધ કર્યા પછી ફરીથી વાળની વૃધ્ધિ થતી હોઈ, તમારા ફિઝિશ્યની સલાહ લીધા વિના સારવાર બંધ ન કરવી.
  • જો એફ્લોરનીથાઈન કે કે તેના કોઈપણ ઘટક તત્ત્વ પ્રત્યે એલર્જીક હોય તો તે લેવી નહીં.
  • સગર્ભા કે સ્તનપાન કરાવતી મહિલા કે 18 વર્ષથી નીચેની મહિલાએ આ દવા ન લેવી.

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.