Zekacin 250mg Injection

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
નિર્માતા
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Zekacin 250mg Injection is an antibiotic used to prevent or treat a wide variety of bacterial infections. This may include infections of the urinary tract, bones and joints, lungs (eg. pneumonia), brain, blood, and some others. It is also used in hospitalized patients to prevent infections.

Zekacin 250mg Injection works by stopping the growth of bacteria. It is given as a drip (intravenous infusion) or as an injection directly into a vein or a muscle under the supervision of a healthcare professional and should not be self-administered. Your doctor may shift you to another antibiotic after culture reports become available. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the infection returning or worsening.

Common side effects of this medicine include injection site reactions and increased blood urea. Consult your doctor if any of these side effects persist or if your condition does not improve despite treatment.

Some patients receiving high doses may develop balance disorder (loss of balance), kidney damage, and hearing loss. Therefore, please follow all the instructions given by your doctor while using this medicine. Your doctor may also monitor you with regular kidney function tests, hearing tests, and urine tests during treatment. This medication is not recommended for use during pregnancy. Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive, or breastfeeding.

ના ઉપયોગો (Uses of Zekacin Injection in Gujarati)

  • બેક્ટેરિયલ ચેપ

ની આડઅસરો (Side effects of Zekacin Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Zekacin

  • બહેરાશ
  • નેફ્રોટોક્સિસિટી
  • ઓટોટોક્સિસિટી

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Zekacin Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Zekacin Injection works in Gujarati)

Zekacin 250mg Injection એક એન્ટિબાયોટિક છે. તે મહત્વની કામગીરીને હાથ ધરવા બેક્ટેરિયા દ્વારા જરૂરી હોય તેવા આવશ્યક પ્રોટિનના સંશ્લેષણને પ્રતિબંધિત કરીને બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને અટકાવે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Zekacin 250mg Injection નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
Zekacin 250mg Injection ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. માનવ અભ્યાસોમાં દર્શાવાયું છે કે ક્યાં તો દવા સ્તનના દૂધમાં નોંધપાત્ર માત્રામાં પસાર થતું નથી અથવા તેનાથી શિશુ વિષાલુતાથી પ્રભાવિત થવાની અપેક્ષા નથી.
ડ્રાઇવિંગ
અસુ‌રક્ષિત
Zekacin 250mg Injection લેતી વખતે તમને ચક્કર આવી શકે, ઊંઘ આવી શકે અથવા થાક લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Zekacin 250mg Injection ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
SAFE IF PRESCRIBED
Zekacin 250mg Injection યકૃત રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા કદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Zekacin 250mg Injection નો ડોઝ સમાયોજન યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Zekacin ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Zekacin 250mg Injection, please consult your doctor.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Zekacin 250mg Injection
₹10.93/Injection
Amikas 250mg Injection
Chandra Bhagat Pharma Pvt Ltd
₹12.5/Injection
14% costlier
Amtop 250mg Injection
Ind Swift Laboratories Ltd
₹25.5/Injection
133% costlier
Eumik 250mg Injection
Euphoric Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹28.2/Injection
158% costlier
Amister 250mg Injection
Sterkem Pharma Pvt Ltd
₹29.45/Injection
169% costlier
Emica 250mg Injection
Lincoln Pharmaceuticals Ltd
₹31.7/Injection
190% costlier

Fact Box

Chemical Class
Aminoglycosides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Zekacin લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Abamune, A-Bec, Virol
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Adesera, Adheb, Adfovir
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Alendrate, Alenost, Aldrofos
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Hospicin B
ગંભીર

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. How long can Zekacin 250mg Injection be taken?

The usual course of treatment with Zekacin 250mg Injection is about 7 to 10 days. However, your doctor will decide your dose depending on the condition you are being treated for. Continue taking Zekacin 250mg Injection in the dose and duration prescribed by the doctor to get maximum benefit. Do not alter the dose of the medicine on your own, consult your doctor first.

Q. Is Zekacin 250mg Injection safe?

Zekacin 250mg Injection is safe if used in the dose and duration advised by your doctor. Take it exactly as directed and do not skip any dose. Follow your doctor's instructions carefully and let your doctor know if any of the side effects bother you.

Q. How is Zekacin 250mg Injection administered?

Zekacin 250mg Injection should be administered under the supervision of a trained healthcare professional or a doctor only and should not be self-administered. The dose will depend on the condition you are being treated for and will be decided by your doctor. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Zekacin 250mg Injection.

Q. Can I take a higher than the recommended dose of this medicine?

No, Zekacin 250mg Injection should be taken in the recommended dose only. Overdose of Zekacin 250mg Injection can increase the risks of side effects. If you experience an increase in severity of your symptoms during the treatment, please consult your doctor for re-evaluation.

Q. What are the instructions for the storage and disposal of Zekacin 250mg Injection?

Keep this medicine in the container or the pack it came in, tightly closed. Store it according to the instructions mentioned on the pack or label. Dispose the unused medicine. Make sure it is not consumed by pets, children and other people.

Q. What if I don't get better after using Zekacin 250mg Injection?

Inform your doctor if you don't feel better after finishing the full course of treatment. Also, consult your doctor if your symptoms are getting worse while using this medicine. The doctor may modify the dose or suggest an alternative medicine.

Q. Can I stop taking Zekacin 250mg Injection when I feel better?

No, do not stop taking Zekacin 250mg Injection and complete the full course of treatment even if you are feeling better. Your symptoms may improve before the infection is completely cured.

Q. Can I take alcohol while on Zekacin 250mg Injection?

You should avoid alcohol while being on treatment with Zekacin 250mg Injection. Alcohol consumption may worsen the dizziness and sleepiness that might be caused by Zekacin 250mg Injection. However, if you do have alcohol and experience any side effects, consult your doctor.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

  1. MacDougall C, Chambers HF. Aminoglycosides. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1516-17.
  2. Chambers HF, Deck DH. Aminoglycosides & Spectinomycin. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 812.
  3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 51.
  4. Amikacin. Hurley Maidenhead: Hospira UK Limited; 1996 [revised Aug. 2015]. [Accessed 30 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
  5. Drugs.com. Amikacin. [Accessed 30 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
  6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra, India
Country of Origin: India

Best Price
₹9.29
MRP10.93  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
2 ml in 1 vial
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.