Xintof 50mg/5ml Suspension

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Your Child’s Medicine At a Glance

Xintof 50mg/5ml Suspension is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the eyes, ears, nose, throat, lungs, skin, and urinary tract. Xintof 50mg/5ml Suspension is also a part of the multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment regimen.

Give Xintof 50mg/5ml Suspension to your child orally, preferably at a fixed time, either before or after meals. In case your child develops a stomach upset, prefer giving it with meals. The dose and duration depend upon the type and severity of the infection, your child’s age, and body weight, so stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. If your child vomits within 30 minutes of intake, repeat the same dose but do not double dose if it's time for the next dose.

In some cases, minor and temporary side effects may be experienced after the intake of this medicine. These include nausea, vomiting, abdominal cramps, diarrhea, rash, and headache. Usually, these effects subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case of prolonged or bothersome events, it would be best to consult your child’s doctor without any delay.

Narrate your child’s complete medical history to your child’s doctor, including any previous episode of allergy, heart-problem, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Xintof 50mg/5ml Suspension in Children

 • બેક્ટેરિયલ ચેપ

Side effects of Xintof 50mg/5ml Suspension in Children

Xintof 50mg/5ml Suspension does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Xintof

 • ઉબકા
 • માથાનો દુખાવો
 • ચક્કર ચડવા
 • ઊલટી
 • પેટમાં દુઃખાવો
 • અતિસાર

How can I give Xintof 50mg/5ml Suspension to my child?

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સૂચનાઓ માટે લેબલ તપાસો. માપવાના કપથી તેને માપો અને મોં દ્વારા તે લો. બરાબર હલાવો અને ઉપયોગ કરો. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Xintof 50mg/5ml Suspension લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Xintof Suspension works in Gujarati)

Xintof 50mg/5ml Suspension એ એન્ટિબાયોટિક છે. તે ડીએનએ પ્રતિકૃતિને પ્રતિબંધિત કરીને બેક્ટેરિયાને મારી નાંખે છે.

ચેતવણીઓ (Safety advice in Gujarati)

કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Xintof 50mg/5ml Suspension ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Xintof 50mg/5ml Suspension ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

What if I forget to give Xintof 50mg/5ml Suspension to my child?

Do not panic. You can give the medicine as soon as you remember unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child. In case of any confusion, do consult your doctor, do not double the dose to catch up.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Xintof 50mg/5ml Suspension
₹50.22/Suspension
Ofo 50mg/5ml Suspension
Anglo-French Drugs & Industries Ltd
₹11.25/suspension
78% cheaper
Qmax 50mg/5ml Suspension
Alkem Laboratories Ltd
₹13.75/suspension
73% cheaper
Offmark 50mg/5ml Suspension
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹17.5/suspension
65% cheaper
Oflxcin 50mg/5ml Suspension
Bombay Tablet Mfg Co Pvt Ltd
₹23.41/suspension
53% cheaper
Cioff 50mg/5ml Suspension
Caplet India Pvt Ltd
₹33.68/suspension
33% cheaper

નિષ્ણાત સલાહ

 • Your child must complete the entire course of antibiotics. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Do not give any calcium, magnesium, iron, vitamin, or antacid within 2 hours of taking Xintof 50mg/5ml Suspension as these can affect the absorption of the medicine.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Discontinue Xintof 50mg/5ml Suspension and inform the doctor immediately if your child develops a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or has difficulty in breathing.
 • Only give Xintof 50mg/5ml Suspension to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.

Fact Box

Chemical Class
Fluoroquinolone
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Quinolones/ Fluroquinolones

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Xintof લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Rasalect, Relgin, Rasipar
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Selgelin, Jumex, Selgin
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Tizonec, Tidired, Tizakind
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Bentoform
જીવલેણ

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What if I give too much of Xintof 50mg/5ml Suspension by mistake?

An extra dose of Xintof 50mg/5ml Suspension is unlikely to harm. However, if you think you have given too much to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects such as seizures, tremors, severe headache, sudden weakness, unconsciousness, and palpitations (irregularities of heartbeat). Rush to your child’s doctor on an immediate basis if you notice any of these symptoms.

Q. What should I do if my child shows no improvement even after taking Xintof 50mg/5ml Suspension for the prescribed duration?

Ineffective treatment with Xintof 50mg/5ml Suspension could mean that the medicine is not able to act against the infection-causing bacteria. In such a case, visit your child’s doctor who may prescribe some other antibiotic that would be more specific in action. Not all medicines are given by oral route, some may have to be given by IV route (intravenous injection) in the hospital.

Q. Can other medicines be given at the same time as Xintof 50mg/5ml Suspension?

Xintof 50mg/5ml Suspension can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Xintof 50mg/5ml Suspension. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Xintof 50mg/5ml Suspension?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. What should I tell the doctor before giving Xintof 50mg/5ml Suspension to my child?

Inform the doctor if your child is suffering from a heart disease, genetic disorders involving blood vessels, seizures, psychiatric disorders, diabetes, photoallergy (allergy from sunlight), neuromuscular disorders, or rheumatoid arthritis. This is because there is a possibility that Xintof 50mg/5ml Suspension may aggravate these conditions and result in complications.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. World Health Organization. The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines, 2019 (including the 21st WHO Model List of Essential Medicines and the 7th WHO Model List of Essential Medicines for Children). [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 2. Garcia-Prats AJ, Draper HR, Thee S, et al. Pharmacokinetics and Safety of Ofloxacin in Children with Drug-Resistant Tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(10):6073-6079. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. MacDougall C. Sulfonamides, Trimethoprim-Sulfamethoxazole, Quinolones, and Agents for Urinary Tract Infections. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC (Editors). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018. p. 1017.

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

5/469, Goolar Road, Aligarh - 202001
Country of origin: India

Expires on or after: October, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Xintof 50mg/5ml Suspension. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
37.6650.22Get 25% OFF
36.66+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more. Starting at Rs.149
Inclusive of all taxes
Get maximum discount on orders above ₹1299
100 ml in 1 bottle
સૂચી માં સામેલ કરો
Online payment only

Additional offers

Mobikwik: Pay with Mobikwik and get assured 10% cashback up to ₹120. Valid once per user only with a minimum order value of ₹1000 till 31st July 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.