Nopain 100mg Tablet

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

Introduction

Nopain 100mg Tablet is a pain relieving medicine. It is used for treatment of inflammatory condition including joint disorders such as rheumatoid arthritis, postoperative painful condition, fever, and period pain.

Nopain 100mg Tablet should be taken with food. This will prevent you from getting an upset stomach. In general, you should try to use the smallest amount necessary to control your symptoms, for the shortest possible time. You should take this medicine regularly while you need it. Try not to miss doses as this will make the medicine less effective.

Some common side effects of this medicine includes diarrhea, nausea, and vomiting. If any of these side effects do not resolve with time or get worse, you should let your doctor know. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing the symptoms.

To make sure it is safe for you, before taking this medicine, let your doctor know if you have any medical conditions or disorders. You should also tell your doctor all the other medicines you re using or taking. Pregnant and breastfeeding women should consult their doctors before using this medicine.

ના ઉપયોગો (Uses of Nopain Tablet in Gujarati)

 • દુખાવો
 • તાવ

ની આડઅસરો (Side effects of Nopain Tablet in Gujarati)

Common
 • ઊલટી
 • ઉબકા
 • યકૃત એન્ઝાઇમમાં વૃદ્ધિ
 • અતિસાર

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Nopain Tablet in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. ખોરાક સાથે Nopain 100mg Tablet લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Nopain Tablet works in Gujarati)

Nopain 100mg Tablet એ સોજા અને દુખાવાનું કારણ બનતાં રસાયણોને અવરોધે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Nopain 100mg Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
સ્તનપાન દરમિયાન Nopain 100mg Tablet ના ઉપયોગ પર કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડ્રાઇવિંગ
CONSULT YOUR DOCTOR
તે જાણમાં નથી કે Nopain 100mg Tablet વાહન ડ્રાઇવ કરવાની કરવાની ક્ષમતાને બદલે છે કે કેમ. જો તમે સારવાર-સંબંધિત લક્ષણોનો અનુભવ કરો છો કે જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અને પ્રતિક્રિયા આપવાની તમારી ક્ષમતા પર અસર કરે છે તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો અથવા મશીનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Nopain 100mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
અસુ‌રક્ષિત
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Nopain 100mg Tablet નો ઉપયોગ કદાચ અસુરક્ષિત છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Nopain ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Nopain 100mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nopain 100mg Tablet
₹2.09/Tablet
Nicip Tablet
Cipla Ltd
₹3.95/Tablet
89% costlier
₹5/Tablet
139% costlier
Nimulid Tablet
Panacea Biotec Ltd
₹5.14/Tablet
145% costlier
Nise Tablet
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹5.43/Tablet
159% costlier
Redynise 100mg Tablet
Dr Reddy's Laboratories Ltd
₹6.11/Tablet
191% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • Nopain 100mg Tablet is used to relieve pain, inflammation, and fever.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Avoid consuming alcohol while taking Nopain 100mg Tablet as it can increase your risk of stomach problems.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Nopain લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Acifon, Reclofen, Aceclocare
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Altrom, Cenorol, Cgtrom
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: M Spirin, Aspirin, Colsprin
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Vbrom
જીવલેણ

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Taking 100mg tablet in morning
Dr. Shubhra Chandan Pradhan
ENT
Which tablet for what
Suhagra 100mg tablet have any side effect?
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
all pills have side effects. if ur heart is fine its ok and for others google it.
arrow
શું તમારી પાસે Nopain 100mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is Nopain an antibiotic?

Nopain is not an antibiotic, it belongs to the class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug) which helps in relieving pain associated with various disease conditions.

Q. Can I take Nopain with paracetamol?

Nopain and paracetamol belong to the same class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs; pain-relieving drugs). Taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. However, please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Does Nopain contain aspirin?

Nopain is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug). It does not contain aspirin.

Q. Is Nopain safe?

Nopain is safe to use if taken at prescribed dose and duration as advised by your doctor.

Q. Can I take Nopain for headache?

Nopain can be taken for a headache only when advised by your doctor.

Q. Does Nopain make you drowsy (feeling sleepy)?

Nopain does not make you feel drowsy at prescribed doses. However, an overdose of Nopain can make you drowsy (feeling sleepy).

Q. Does Nopain contain sulphur?

No, Nopain does not contain sulphur.

Q. What does Nopain treat or used for?

Nopain is used to treat acute pain, painful osteoarthritis (degeneration of joints) and primary dysmenorrhea (painful menstruation) in adolescents and adults above 12 years old.

Q. Can I take Nopain with ibuprofen?

Nopain can be taken with ibuprofen. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. Please consult your doctor before taking the two medicines together.<br>

Q. Can I take Nopain with aspirin?

Nopain can be taken with aspirin. No drug-drug interactions have been clinically observed between the two. However, this does not mean that interactions cannot occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Nopain safe?

Yes, Nopain is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Nopain banned?

No, Nopain is not banned in India.

Q. Is Nopain safe during breastfeeding?

It is not known if Nopain is secreted in milk. So, any medicines containing Nopain are not to be used during breastfeeding.

Q. Is Nopain safe in pregnancy?

No, Nopain is not safe to be used in pregnancy especially in the last three months. There have been reports of kidney failure in newborn babies if the mother was taking Nopain in the late stage of pregnancy. Consult your doctor before taking any medicine during pregnancy.

Q. Is Nopain safe in asthma?

Nopain is reported to be safe in patients with asthma if taken as advised by your doctor. However, always share your disease history with the doctor in case you have asthma and you are advised to take other medicines.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 509p. 992.
 2. ScienceDirect. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nimesulide. [2004]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
8th Floor, Sarovar Complex, C.G Road, Ahmedabad 380009, Gujarat, India.
MRP
20.95
10 tablets in 1 strip
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.