Nitrest 10 Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
arrow
arrow

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Nitrest in Gujarati)

 • અનિદ્રા (ઉંઘવામાં મુશ્કેલી)

ની આડઅસરો (Nitrest side effects in Gujarati)

Common
 • ઘેન
 • ચક્કર ચડવા
 • અસંકલિત શરીરનું હલનચલન
 • સ્મૃતિદોષ
 • ગભરામણ
 • માથાનો દુખાવો

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Nitrest in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Nitrest 10 Tablet લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Nitrest works in Gujarati)

Nitrest 10 Tablet એ મગજમાં ચેતાકોષોને વધુ પડતી પ્રવૃત્તિને દાબીને ઊંઘને પ્રેરિત કરે છે.

ચેતવણીઓ (Nitrest related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Nitrest 10 Tablet આલ્કોહોલ સાથે લેવામાં આવે તો વધારે તંદ્રા અને ઠંડા સ્થિરતા થઈ શકે છે. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Nitrest 10 Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Nitrest 10 Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
Nitrest 10 Tablet લેતી વખતે તમને ચક્કર આવી શકે, ઊંઘ આવી શકે અથવા થાક લાગી શકે છે. જો આવું થાય, તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
સુરક્ષિત
Nitrest 10 Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. Nitrest 10 Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Nitrest 10 Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Nitrest ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Nitrest 10 Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Nitrest 10 Tablet
₹9.25/Tablet
₹9.25/Tablet
same price
Inzofresh 10 Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹5.02/Tablet
save 46%
Zolpid 10mg Tablet
Micro Labs Ltd
₹8.87/Tablet
save 4%
Sove 10mg Tablet
Ipca Laboratories Ltd
₹8.87/Tablet
save 4%
Zedtime 10mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹8.74/Tablet
save 6%

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Nitrest લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Terbicutis
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Fungis, EF Z, Rocflu
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Indizole, Itracip, Itraspan
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

Nitrest સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
I am nitrest 10 mg pills leta hu phir bhi mid nhi aati please any medicine prescribe kre
Dr. Sunil Sekhri
Diabetes Specialist
Sedatives can not be prescribed online and so are other medications. Follow these Rules for Good sleep. Follow Dos and Avoid Donot'sDo's Maintain regular hours of bedtime and arising If hungry have a light snack before bedtime Regular exercise schedule Take an hour to wind down before going to bed If worried about something, write it down and deal with it in morning Keep the bedroom cool Keep the bedroom dark Keep the bedroom quietDONTS take nap Watch the clock so u know how bad ur insomnia is Exercise right before going to bed Watch TV in bed when u can't sleep Eat a heavy meal before bedtime Drink coffee in evening Use alcohol to help going to sleep Smoking Read in bed when u can't sleep Exercise in bed Talk on phone in bed"
I'm having sleeping problem so i need nitrest 5mg tab i don't have prescription
Dr. Khoobsurat Najma
Ask A Chemist
You cannot take any medicine without prescription
arrow
શું તમારી પાસે Nitrest 10 Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Does Nitrest make you high?

Nitrest produces a calming effect on the brain and induces sleep. This calming effect may be perceived as pleasant or feeling high by some individuals. On prolonged use, Nitrest may also make an individual dependent such that they are not be able to sleep or function normally without taking it.

Q. Does Nitrest have paracetamol (acetaminophen) or aspirin in it?

No, Nitrest does not have paracetamol (acetaminophen) or aspirin in it.

Q. Does Nitrest have abuse potential?

Yes, Nitrest has abuse potential. However, it is more commonly seen in patients with a history of drug abuse, alcohol consumption, and drug addiction. Therefore, doctors should carefully take history of drug abuse from the patient. Moreover, patients with a history of drug abuse or addiction should be closely monitored during Nitrest therapy.

Q. Can I take Nitrest with prednisone?

No drug-drug interactions have been found Nitrest taken with prednisone. However always consult with your doctor before taking these medicines together.

Q. Does Nitrest help with anxiety?

Nitrest is used to treat insomnia, which may help ease anxiety in some patients, although doctors do not prescribe Nitrest for anxiety alone because it does not work in the same manner as other sedatives anti-anxiety drugs

Q. What are the symptoms of an overdose of Nitrest?

The symptoms of Nitrest overdose include drowsiness, confusion, problems with coordination, floppy muscles, slow or difficult breathing, and even coma (loss of consciousness for a period of time).

Q. What should I should avoid when taking Nitrest?

Nitrest can make you drowsy during the daytime and also decrease your mental alertness. Therefore, you should not drive or operate heavy machinery until and unless you know how Nitrest affects you. Do not drink alcohol while you are taking Nitrest. Alcohol can make the side effects of Nitrest even worse.

Q. Who should not take Nitrest?

You should not take Nitrest if you are allergic to it or any of its ingredients. You should also avoid Nitrest if you have a history of depression, mental illness, or suicidal thoughts. A person having a history of drug or alcohol abuse or addiction, having kidney or liver disease, having a lung disease or breathing problems should avoid Nitrest. Also, its consumption is not recommended if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding.

Q. Can I take Nitrest with food?

No, do not take Nitrest with or shortly after a heavy, high-fat meal. Nitrest may not work well if it is taken with high-fat foods.

Q. Can Nitrest be taken everyday? How long should it be taken?

Nitrest is used for short-term (2-4 weeks) treatment of insomnia (difficulty falling asleep). It should be taken exactly as prescribed by the doctor. The dose and duration of treatment should not be exceeded else it may lead to dependence (addiction towards medicine).

Q. Does Nitrest cause dry mouth and affect weight?

Yes, dry mouth is a common side effect of Nitrest, whereas weight gain is less common with Nitrest. If you experience weight gain, it could be due to increased appetite.

Q. How long does Nitrest take to start working?

Nitrest starts working as soon as you take it and may make you very sleepy. You may remain sleepy for some time after you take the medication. Plan to go to bed right after you take Nitrest and to stay in bed for 7 to 8 hours. Do not take Nitrest if you will be unable to go to bed right away and remain asleep for 7 to 8 hours after taking the medication.

Q. What are the withdrawal symptoms of Nitrest?

Do not stop taking Nitrest without talking to your doctor. If you suddenly stop taking Nitrest, you may experience withdrawal symptoms such as unpleasant feelings, stomach and muscle cramps, vomiting, sweating, shakiness, and rarely, seizures.

Q. How can I improve my sleep without medicines?

You can improve your sleep by avoiding caffeine and nicotine, especially late in the day. Avoid exercise during the four hours before bedtime; daily exercise is beneficial to sleep, but can interfere if done close to bedtime. Avoid large meals in the evening. Avoid taking naps. Go to sleep and wake up at the same time each day. Keep the bedroom as dark as possible and maintain a comfortable temperature. Set aside a time to relax before bed and use relaxation techniques.

Q. What is insomnia?

Insomnia is a common sleep disorder. People with insomnia experience trouble in falling asleep, staying asleep, or both. As a result, they may get too little sleep or have poor-quality sleep, and they may not feel refreshed after waking up.

Q. What are the causes of insomnia?

Insomnia can be of two types- primary or secondary. In primary insomnia, the cause is not known. It can be triggered by life-style changes including long-lasting stress and emotional upset. Whereas, secondary insomnia can be caused due to various reasons such as certain medical conditions (depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, Alzheimer's disease, and Parkinson's disease), medicines, sleep disorders, and substances (caffeine and other stimulants, tobacco and other nicotine products, and alcohol).

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Nitrest uses in GujaratiNitrest side effects in Gujarati
References
 1. Mihic SJ, Harris RA. Hypnotics and Sedatives. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 467-68.
 2. Stahl SM, editor. Zolpidem. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 751-54.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1519-20.
 4. Drugs.com. Zolpidem. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA, et al. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
+91
Reliable

All products displayed on 1mg are 100% genuine and all labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are 100% genuine.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.