Kamrho D 100mcg Injection

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Introduction

Kamrho D 100mcg Injection is indicated to prevent antibodies from forming after a person with Rh-negative blood receives a transfusion with Rh-positive blood, or during pregnancy when a mother has Rh-negative blood and the baby is Rh-positive.

Kamrho D 100mcg Injection is given for Rh prophylaxis in pregnancy-related complications. It is also approved for Incompatible transfusions in Rh-negative individuals transfused with blood components containing Rh-positive red blood cells (RBCs). It may also be used for immune thrombocytopenic purpura, a condition wherein the number of circulating platelets decrease leading to easy bruising. Your doctor or nurse will give you this injection. Kindly do not self administer. The injection is given into a muscle; normally it is given in the upper arm. You will be offered an anti-D injection routinely at 28 weeks of pregnancy and within 72 hours of birth if your baby is Rh D positive.

This medicine may sometimes cause side effects like fever, headache, feeling of discomfort, and injection site tenderness or pain. If you get any of these, or other reactions, or just feel unwell, you should tell your doctor. There may be ways of preventing or reducing these effects.

Before using it, you should tell your doctor if you have any problems with blood clotting and if you have recently had, or plan to have, a vaccination.

ના ઉપયોગો (Uses of Kamrho D Injection in Gujarati)

 • ચેપ

ની આડઅસરો (Side effects of Kamrho D Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Kamrho D

 • તાવ
 • માથાનો દુખાવો
 • ઇન્જેક્શન આપવાની જગ્યાએ કોમળતા
 • ઇંજેક્ષન આપ્યાની જગ્યાએ દુખાવો
 • અસ્વસ્થતાની લાગણી

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Kamrho D Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Kamrho D Injection works in Gujarati)

એન્ટી-આરએચડી ઇમ્યુનોગ્લોબુલિન, ઇમ્યુનોગ્લોબુલિન નામની દવાઓની શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ કોઇ જીવલેણ રેસસ- ડી પોઝીટિવ લાલ રક્તકણોને કાઢી નાંખે છે અથવા અશક્ત કરી દે છે જે બાળક્ના જન્મ, ગર્ભપાત, અથવા ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કોઇપણ ઘટના અથવા હસ્તક્ષેપ વખતે રેસસ-નેગેટિવ માતૃ રક્ત પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરે છે જેના પરિણામે પ્લેસેન્ટામાં બધી બાજુ લોહી વહી શકે છે. એન્ટી-આરએચડી ઇમ્યુનોગ્લોબુલિન, ઇમ્યુનોગ્લોબુલિન નામની દવાઓની શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ કોઇ જીવલેણ રેસસ- ડી પોઝીટિવ લાલ રક્તકણોને કાઢી નાંખે છે અથવા અશક્ત કરી દે છે જે બાળક્ના જન્મ, ગર્ભપાત, અથવા ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કોઇપણ ઘટના અથવા હસ્તક્ષેપ વખતે રેસસ-નેગેટિવ માતૃ રક્ત પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરે છે જેના પરિણામે પ્લેસેન્ટામાં બધી બાજુ લોહી વહી શકે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
કોઇ ડેટા ઉપલબ્ધ નથી. દવા લેતાં પહેલાં કૃપા કરીને ડોકટરની સલાહ લેવી.
સગર્ભાવસ્થા
કોઇ ડેટા ઉપલબ્ધ નથી. દવા લેતાં પહેલાં કૃપા કરીને ડોકટરની સલાહ લેવી.
સ્તનપાન
કોઇ ડેટા ઉપલબ્ધ નથી. દવા લેતાં પહેલાં કૃપા કરીને ડોકટરની સલાહ લેવી.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Kamrho D 100mcg Injection થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
CONSULT YOUR DOCTOR
મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Kamrho D 100mcg Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
CONSULT YOUR DOCTOR
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Kamrho D 100mcg Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Kamrho D ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Kamrho D 100mcg Injection, please consult your doctor.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Kamrho D 100mcg Injection
₹1100.0/Injection
Vinobulin 100mcg Injection
Bharat Serums & Vaccines Ltd
₹1005.77/Injection
save 9%

નિષ્ણાત સલાહ

 • It is injected into a muscle or directly into a vein under the supervision of a doctor.
 • Take measles, mumps, and chickenpox vaccination at least 3 weeks before or not until 3 months after.
 • Inform your doctor if experience allergic reactions like itching, skin rash, transient fall in blood pressure or severe like chest pain, wheezing, and trouble breathing.
   

Fact Box

Chemical Class
Vaccines
Habit Forming
No
Therapeutic Class
VACCINES

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Injection therapy in erectile d
Dr. Praveen Pushkar
Urology
Injectable medication are available which needs to be injected directly into penis consult andrologist nearby for prescription
For Vitamin-D injection For vitamin B-12
Dr. Pushkar Mani
Physician
take becosule plus capsules once daily for 6 weeksand CHOLECALCIFEROL 60000 IU SACHET once weekly for 6 weeksafter 6 weeks of both the treatment take CALCIMAX OP once daily for 3 monthsbut at every 6 weeks keep the blood level checked for calcium, because we dont want toxicity of it. no need of injection
arrow
શું તમારી પાસે Kamrho D 100mcg Injection થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What does anti-D antibody mean?

If you're RhD negative, your blood will be checked for the antibodies (known as anti-D antibodies) that destroy RhD positive red blood cells. If anti-D antibodies are detected in your blood during pregnancy, there's a risk that your unborn baby may get affected by rhesus disease.

Q. Why do I need Kamrho D 100mcg Injection?

Kamrho D 100mcg Injection is needed to prevent a disease called Rhesus disease. This can help to avoid a process known as sensitisation in women. This is a condition when a woman with RhD negative blood is exposed to RhD positive blood and develops an immune response to it.

Q. How is Kamrho D 100mcg Injection administered?

Kamrho D 100mcg Injection should be administered under the supervision of a trained healthcare professional or a doctor only and should not be self-administered. Kamrho D 100mcg Injection is given into a muscle, normally in the upper arm. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Kamrho D 100mcg Injection.

Q. When is Kamrho D 100mcg Injection given?

Kamrho D 100mcg Injection will be given as an injection at 28 weeks of pregnancy and within 72 hours of birth, if your baby is Rh D positive. Consult your doctor before getting Kamrho D 100mcg Injection.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Medscape. Rho(D) immune globulin (Rx). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Rho (D) Immune Globulin Intravenous (Human). Bern, Switzerland: CSL Behring AG; 2004 [revised Mar. 2008]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Synergy Diagnostics Private Limited, No. 127- 129, 1st Floor Laxmi Market, Vartak Nagar, Thane-400606, Maharashtra, India
Country of Origin: India

Best Price
₹935
MRP1100  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
1 ml in 1 vial
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.