Hydrocortisone Sodium 100mg Injection

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Introduction

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection belongs to a group of medicines called corticosteroids. It is used to treat a variety of diseases and conditions such as severe allergic reactions, allergic conditions, cancer, and skin and eye disorders. It is used for treatment of conditions that need quick response.

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection is administered by a healthcare professional. It is usually given to patients who are not able to take the tablet form of the medicine. Taking the medicine can make it harder for your body to fight off infections. Tell your doctor if you have any signs of infection such as a fever or sore throat. Also before taking this medicine, you should let your doctor know all the other medicines you are taking.

This medicine may cause few common side effects such as injection site reactions (pain, swelling, redness). It may also cause mood changes in some people. If any of these side effects bothers you or if you experienced any symptoms which you feel is due to the use of this medicine, let your doctor know. It is important for pregnant and breastfeeding mothers to ask the advice of their doctors before taking this medicine.

ના ઉપયોગો (Uses of Hydrocortisone Injection in Gujarati)

 • તીવ્ર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા, ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા
 • એલર્જીક વિકાર
 • કેન્સર
 • ત્વચાનો વિકાર
 • આંખનો વિકાર

ની આડઅસરો (Side effects of Hydrocortisone Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Hydrocortisone

 • ચેપનું વધેલું જોખમ
 • વજનમાં વધારો
 • મિજાજમાં બદલાવ

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Hydrocortisone Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Hydrocortisone Injection works in Gujarati)

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection એ સોજા અને લાલાશને ઘટાડીને તથા રોગપ્રતિરક્ષા તંત્ર જે રીતે કાર્ય કરે છે તેને બદલીને સારવાર કરવા માટે કાર્ય કરે છે. Hydrocortisone Sodium 100mg Injection એ સામાન્યરીતે શરીર દ્વારા કુદરતી રીતે બનતા સ્ટીરોઈડને બદલીને કોર્ટિકોસ્ટીરોઈડના ઓછા સ્તરવાળા દર્દીઓની સારવાર કરવામાં કાર્ય કરે છે.
હાઇડ્રોકોર્ટિસોન, કોર્ટિકોસ્ટિરોઇડ નામની દવાઓના સમુહ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, આ સોજા અને એલર્જી ઉત્પન્ન કરતા રક્ત કોષોની સંખ્યાને ઓછી કરી એલર્જી અને સોજા સંબંધિત પ્રતિક્રિયાને અટકાવે છે અને તેમનો ઉપચાર કરે છે.
હાઇડ્રોકોર્ટિસોન, કોર્ટિકોસ્ટિરોઇડ નામની દવાઓના સમુહ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, આ સોજા અને એલર્જી ઉત્પન્ન કરતા રક્ત કોષોની સંખ્યાને ઓછી કરી એલર્જી અને સોજા સંબંધિત પ્રતિક્રિયાને અટકાવે છે અને તેમનો ઉપચાર કરે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Hydrocortisone Sodium 100mg Injection નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
Hydrocortisone Sodium 100mg Injection ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
દૂધના પુરવઠો હંગામી ધોરણે બંધ રહે છે.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Hydrocortisone Sodium 100mg Injection થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
SAFE IF PRESCRIBED
Hydrocortisone Sodium 100mg Injection મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સુરક્ષિત છે. Hydrocortisone Sodium 100mg Injection ના ડોઝ સમાયોજનની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી.
લિવર
CONSULT YOUR DOCTOR
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Hydrocortisone Sodium 100mg Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Hydrocortisone Sodium 100mg Injection
₹63.0/Injection
Troycort 100mg Injection
Troikaa Pharmaceuticals Ltd
₹37.05/Injection
save 41%
Acucort 100mg Injection
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹39.98/Injection
save 37%
Cort S 100mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹40/Injection
save 37%
Primacort 100 Injection
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹40.73/Injection
save 35%
Hydrolin 100mg Injection
Hetero Drugs Ltd
₹41.5/Injection
save 34%

નિષ્ણાત સલાહ

 • Hydrocortisone Sodium 100mg Injection helps treat inflammation, severe allergies, flare-ups of ongoing illnesses, and many other medical problems that require either reduction of inflammation or suppression of the immune system.
 • Do not use it more often or for longer than advised by your doctor.
 • Hydrocortisone Sodium 100mg Injection can make it harder for you to fight off infections. Notify your doctor if you have any signs of infection such as a fever or sore throat.
 • Side effects such as mood changes or stomach problems can happen when you start taking Hydrocortisone Sodium 100mg Injection. Inform your doctor if this bothers you.
 • Do not stop taking Hydrocortisone Sodium 100mg Injection suddenly without talking to your doctor first as it may worsen your symptoms.

Fact Box

Chemical Class
Glucocorticoids
Habit Forming
No
Therapeutic Class
RESPIRATORY

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Hydrocortisone લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Diadose, Abacus, Disorb
ગંભીર
બ્રાન્ડ: M Spirin, Asalite, Dilsprin
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Samlodon, Amodep, Amleod
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Hospicin B
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Keloid treatment and cyrotherapy charges with injection of hydrocortisone and kenacort
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Varies from place to place no fix price as such
I am allergic to prawns. .but today i had it by mistake so having severe stomach ache Please provide medicine
Dr. Anshul Varshney
Physician
Hi, Welcome To 1mg. I am Anshul Varshney. You should go to emergency and get hydrocortisone injection along with Avil injection. A combination of Pantoprazole and Domperidone would help you greatly.
arrow
શું તમારી પાસે Hydrocortisone Sodium 100mg Injection થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. How does Hydrocortisone Sodium 100mg Injection work?

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection works by reducing the inflammation which helps in treating many illnesses caused due to active inflammation. In addition to that, it stops the autoimmune reactions which occur when your body's immune system attacks the body itself and causes damage.

Q. Is Hydrocortisone Sodium 100mg Injection a steroid?

Yes, Hydrocortisone Sodium 100mg Injection is a steroid medicine also known as corticosteroids which occur naturally in the body. These corticosteroids help to maintain health and wellbeing. Hydrocortisone Sodium 100mg Injection increases the levels of corticosteroids in the body by treating various illnesses involving inflammation (redness, tenderness, heat and swelling).

Q. What is Hydrocortisone Sodium 100mg Injection used for?

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection has anti-inflammatory and immunosuppressant properties. It is used to treat many conditions like allergic conditions, anaphylaxis, asthma, rheumatoid arthritis and inflammatory skin diseases. It also helps to treat autoimmune diseases (these diseases happen when your body’s immune system attacks the body itself and causes damage), and certain eye disorders.

Q. How is Hydrocortisone Sodium 100mg Injection administered?

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection should be administered by a doctor or under the supervision of a healthcare professional and should not be self-administered. Usually, it is given into a muscle (intramuscular), joint (intra-articular), directly into a vein (direct intravenous), infusion or into the area being treated (soft tissue infiltration). Your doctor will decide the dose based on the condition you are being treated for and also your body weight. Follow your doctor’s instructions carefully to get maximum benefit from Hydrocortisone Sodium 100mg Injection.

Q. I was given Hydrocortisone Sodium 100mg Injection in the knee as I have arthritis. Will it pain after taking Hydrocortisone Sodium 100mg Injection? What should I do about it?

Hydrocortisone Sodium 100mg Injection effectively treats many inflammatory conditions, joint pain and inflammation in arthritis being one of its multiple uses. Usually, the pain gets better after a day or two. Try not to have frequent movement for about 24 hours after the injection and do not do any heavy exercise for best results. However, if you experience pain, consult your doctor. The doctor may prescribe some over the counter pain medications if the pain persists for longer or if it bothers you a lot.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp.. 661-66.
 2. Hydrocortisone. Kalamazoo, Michigan: Pharmacia & Upjohn; 2009. [Accessed 17 Jul. 2019] (online) Available from:External Link
 3. MedlinePlus. Hydrocortisone. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Troikaa Pharmaceuticals Ltd., Registered Office: , 'Commerce House - 1', Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad-380 054. Gujarat, India.
Country of Origin: India

Best Price
₹53.55
MRP63  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
1 Injection in 1 vial
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.