Fluoxet 40 Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Fluoxet in Gujarati)

ની આડઅસરો (Fluoxet side effects in Gujarati)

Common
  • વીર્ય સ્ખલનમાં વિલંબ
  • ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન (લોહીનું ઓછું દબાણ)
  • ઊલટી
  • ઉબકા
  • શિશ્ન ઉત્થાનમાં સમસ્યા
  • પેટમાં ગરબડ
  • બેચેની

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Fluoxet in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Fluoxet 40 Tablet લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Fluoxet works in Gujarati)

Fluoxet 40 Tablet એ મગજમાં સેરોટોનિનના સ્તરને વધારીને હતાશામાં કાર્ય કરે છે. સેરોટોનિન એ મગજમાં રસાયણનું એક વાહક છે, જે મિજાજને નિયમિત કરવામાં મદદ કરે છે.

ચેતવણીઓ (Fluoxet related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Fluoxet 40 Tablet આલ્કોહોલ સાથે લેવામાં આવે તો વધારે તંદ્રા અને ઠંડા સ્થિરતા થઈ શકે છે.
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Fluoxet 40 Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
ચેતવણી
Fluoxet 40 Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે અસુ‌રક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ છે.
ડ્રાઇવિંગ
ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે સાવધાની રાખ્વાની સલાહ છે. Fluoxet 40 Tablet ને કારણે આડ અસરો થઈ શકે જે ડ્રાઇવ કરવાની તમારી ક્ષમતા પર અસર કરી શકે.
કિડની
Fluoxet 40 Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Fluoxet 40 Tablet નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Fluoxet 40 Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Fluoxet 40 Tablet
₹5.4/Tablet
Flutop 40 Tablet
Crescent Therapeutics Ltd
₹5.57/Tablet
3% costlier
Floatin 40mg Tablet
Icon Life Sciences
₹5.55/Tablet
3% costlier
Fly 40mg Tablet
AGM Biotec
₹4.86/Tablet
save 10%
F Tin 40mg Tablet
A N Pharmacia
₹5.61/Tablet
4% costlier
Floxin 40 Tablet
D D Pharmaceuticals
₹5.42/Tablet
same price

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Fluoxet લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Stoin, Marantin
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Imirise, Imikon
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Diabic, Glicla
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Antep
ગંભીર
બ્રાન્ડ: DLX, Dutron, Dulok
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Norma, Cizonil
ગંભીર
બ્રાન્ડ: R Zep
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Euroglip, Pridex MG, Glimpee
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

Fluoxet સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
1) Am I really suffering from diabetes. I am daily doing Ramdev baba Yoga for 1 - 1/30 Hrs 2) I am normal , May I stop Tab Glycomet 500 ? 3) ECG is abnormal but 2D eco is normal. What is a problem? 4) Why Doctor is asking me to take daily Cap. BecoZinc forever. May I stop or continue? 5) I am suffering from Neck spondilites . 6) I feel giddiness, so doctor starts this medicine and asked to take forever for long time May I continue or what ?Plz give me second opinion.
Dr. Sfurti Mann
Diabetes Specialist
Your HbA1c levels will ascertain your diabetes control. You must continue glycometSR. It's dose may even beFor giddiness you may take stemetil MD tab sos and pantop DSR before breakfast
I m cocieved running 9 month n my date of issue is on first week of june.but i m having swelling on foot
Dr. Suman Rao
Gynaecologist
Get your BP, serum proteins and kidney function test done. If all are fine then there is nothing to worry about.
arrow
શું તમારી પાસે Fluoxet 40 Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is Fluoxet a selective serotonin re−uptake inhibitor (SSRI)?

Fluoxet is an antidepressant drug and belongs to the class of selective serotonin re−uptake inhibitors (SSRIs). In adults, this medicine is used to treat major depressive episodes, eating disorder (bulimia nervosa) and obsessive-compulsive disorder (OCD). In children and adolescents aged eight years and above, it is used to treat moderate to severe major depressive disorder. Consult a doctor if you think you are suffering from depression as the treatment should always be taken as advised by a doctor.

Q. Is Fluoxet a monoamine oxidase inhibitor (MAOIs)?

Fluoxet is not a monoamine oxidase inhibitor (MAOIs). It is an antidepressant and belongs to a class of medications known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).

Q. Does Fluoxet cause sleepiness?

Somnolence (sleepiness) is a common side effect associated with the use of Fluoxet. However, Fluoxet can also cause other sleep problems like insomnia (inability to sleep) and abnormal dreams. Talk to your doctor in case you experience sleep problems while taking Fluoxet.

Q. Does Fluoxet cause constipation?

Fluoxet has not been reported to cause constipation. Talk to your doctor if you experience constipation while taking Fluoxet.

Q. Can I take fluoxetine with citalopram?

Fluoxetine and citalopram both increase the serotonin levels and when used together can increase the risk of serotonin syndrome (fever, muscle stiffness or tremor, confusion, irritability, and extreme agitation). ECG monitoring may also be required as there could be some changes in your heart rhythm (prolonged QTc interval). Talk to your doctor as you may need an alternative for one of these medicines.

Q. Is Fluoxet a placebo?

Fluoxet is not a placebo, it is an active drug, an antidepressant which belongs to the class of medications known as selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs).

Q. Is Fluoxet a stimulant?

Fluoxet is not a stimulant. It is an antidepressant and belongs to a class of medications known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)

Q. Can I take fluoxetine with diazepam?

Fluoxetine can be taken with diazepam. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, interactions can occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Does Fluoxet cause weight gain?

Fluoxet does not cause weight gain, rather it causes weight loss, which is a common side effect seen with its use. Weight loss is usually proportional to baseline body weight. Please consult your doctor if you experience a change in weight while taking Fluoxet.

Q. Does Fluoxet make you tired?

Fluoxet can make you feel tired. Fatigue (extreme tiredness) is a very common side effect of Fluoxet. Please consult your doctor if you experience excessive tiredness while taking it as the dose may need to be changed.

Q. Does Fluoxet expire?

Yes, like any other medicine Fluoxet has an expiry date. Please check the expiry date mentioned on the pack before taking the medicine.

Q. Does Fluoxet help in anxiety?

Fluoxet is used for the treatment of anxiety and other associated conditions like panic disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD) and phobias. It also helps in depression associated with or without anxiety. Consult a doctor for the right treatment of your anxiety before starting any medicines.

Q. Does Fluoxet cause acne?

Fluoxet has not been reported to cause acne. Talk to your doctor if you develop acne while taking Fluoxet.

Q. Does Fluoxet work?

Fluoxet works if taken for the right indication at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor.

Q. Does Fluoxet cause a headache?

Headache is a very common side effect of Fluoxet. Please consult your doctor if you experience excessive headache while taking Fluoxet.

Q. Does Fluoxet cause nausea?

Nausea is a very common side effect of Fluoxet. Please consult your doctor if you experience excessive nausea while taking Fluoxet.

Q. Can I take Fluoxet for life?

You should take Fluoxet only for the duration as advised by your doctor. Also, you should not stop the medicine without consulting your doctor.

Q. How long can I take Fluoxet for?

You should take Fluoxet only for the duration as advised by your doctor. You should not stop the medicine without consulting your doctor.

Q. Can I take Fluoxet for hot flushes?

Fluoxet is not used for the treatment of hot flushes. It is used for the treatment of depression and belongs to a group of medicines called selective serotonin re−uptake inhibitors (SSRI) antidepressants.

Q. Can I take fluoxetine with paracetamol?

Fluoxetine can be taken with paracetamol, however, when taken together paracetamol can increase the antidepressant effect of fluoxetine. Talk to your doctor before taking the two medicines as there could be other effects of using the two medicines together.

Q. Can I take fluoxetine with amitriptyline?

Fluoxetine may possibly change the blood levels of amitriptyline. Your doctor may need to lower the dose of amitriptyline when administered with fluoxetine. Talk to your doctor before taking these two medicines together.

Q. Can I take fluoxetine with alcohol?

Fluoxetine when taken with alcohol, does not increase the effects of alcohol, however, it may affect your judgment or coordination and make you dizzy. Talk to your doctor regarding the use of alcohol when you are taking fluoxetine.

Q. Can I take fluoxetine with lorazepam?

Fluoxetine can be taken with lorazepam. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, interactions can occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take fluoxetine with omeprazole?

Fluoxetine may increase the level or effect of omeprazole by decreasing its metabolism. Consult a doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Fluoxet with birth control?

Fluoxet can be taken with birth control pills. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, this does not mean that interactions cannot occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take fluoxetine with amoxicillin?

Fluoxetine can be taken with amoxicillin. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, interactions can occur. Consult a doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take fluoxetine with ibuprofen?

Fluoxetine, when given with ibuprofen, may increase the risk of gastric side effects. Consult a doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Fluoxet with phentermine?

Fluoxet. when given with phentermine, may increase the effects of phentermine like nervousness, anxiety, restlessness. There could also be an increased risk of serotonin syndrome (fever, muscle stiffness or tremor, confusion, irritability, and extreme agitation). The reason for an increase in toxicity is not clear. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take fluoxetine with tramadol?

Fluoxetine when taken along with tramadol, can lead to an increased risk of serotonin syndrome (fever, muscle stiffness or tremor, confusion, irritability, and extreme agitation). Consult a doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Fluoxet safe?

Fluoxet is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Fluoxet addictive?

Fluoxet is not addictive in nature. No habit forming potential has been seen with its use. Always follow your doctor's advice regarding the duration of its use.

Q. Is Fluoxet safe in pregnancy?

There have been some reports showing an increased risk of birth defects affecting the heart in babies when the mother took Fluoxet during the first few months of pregnancy. When taken during the last three months of pregnancy, it may increase the risk of a serious condition in babies, called persistent pulmonary hypertension of the new born (PPHN), making the baby breathe faster and appear bluish. These symptoms usually begin during the first 24 hours after the baby is born. So, it is advisable not to use Fluoxet during pregnancy. If you are pregnant or you are planning to have a baby, ask your doctor for advice before taking this medicine.

Q. Is Fluoxet a controlled substance?

Fluoxet is not a controlled substance. It's a prescription medicine and is available on providing a valid prescription.

Q. Is Fluoxet a narcotic?

Fluoxet is not a narcotic substance. It belongs to a group of medicines called selective serotonin re−uptake inhibitors (SSRI) antidepressants.

Q. Is Fluoxet a benzodiazepine?

Fluoxet is not a benzodiazepine. It belongs to a group of medicines called selective serotonin re−uptake inhibitors (SSRIs) antidepressants.

Q. Can I take fluoxetine with naproxen?

Fluoxetine, when given with naproxen, may increase the risk of gastric side effects. Consult a doctor before taking the two medicines together.

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

ટોચનાસાઇકિયાટ્રિસ્ટ
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Fluoxet uses in GujaratiFluoxet side effects in Gujarati
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
30-22-118, First Floor, Eluru Road,Seetharampuram,Vijayawada 520 002,Andhra Pradesh
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Fluoxet 40 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
MRP
54
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Best Price ₹43.2
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout