Eutrig HP 10000IU Injection

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
નિર્માતા
Storage
Store in a refrigerator (2 - 8°C). Do not freeze.

Introduction

Eutrig HP 10000IU Injection is used in the treatment of infertility in women. It is also helpful in the treatment of male hypogonadism (delayed puberty, and low sperm count). It works by releasing the eggs from the ovary in women and by increasing the testosterone level in men.

Eutrig HP 10000IU Injection is given as an injection under the supervision of a doctor. Your doctor will decide the right time to take the injection, so always follow your doctor's advice. The dose and how often you take it depends on what you are taking it for. You should take this medicine for as long as it is prescribed for you.

The most common side effects of this medicine include injection site pain, headache, fatigue, and depression. If these bother you or appear serious, let your doctor know. There may be ways of reducing or preventing them. Male might notice acne, or sweating and deepening of the voice. If you experience dizziness, faint, abdominal pain, and vomiting after getting the injection, inform your doctor immediately.

Before taking this medicine, tell your doctor if you have ever had heart disease, or had an ovarian cyst, or had thyroid gland disorder. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works. Tell your doctor if you are pregnant or breastfeeding. You should avoid alcohol or have to follow doctor advice related to diet while taking this medicine.

ના ઉપયોગો (Uses of Eutrig HP Injection in Gujarati)

 • સ્ત્રીમાં વંધ્યતા (સગર્ભા બનવાની અક્ષમતા)
 • પુરુષ હાઇપોગોનાડીઝમ (પુરુષ હોર્મોનમાં ઘટાડો)

ની આડઅસરો (Side effects of Eutrig HP Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Eutrig HP

 • માથાનો દુખાવો
 • ઇંજેક્ષન આપ્યાની જગ્યાએ દુખાવો
 • Irritability
 • બેચેની
 • થકાવટ
 • હતાશા

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Eutrig HP Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Eutrig HP Injection works in Gujarati)

હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોફિન ગોનાડલ સ્ટીરોઈડના ઉત્પાદનને ઉત્તેજીત કરવા, એન્ડ્રોજન ઉત્પન્ન કરવા માટે વૃષણના મધ્યવર્તી કોષો (લેડિગ કોષો)ને પ્રેરીત કરે છે અને પ્રોજેસ્ટેરોન ઉત્પન કરવા માટે અંડાશયના કાર્પસલેટ્યુમને પ્રેરિત કરી. હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોફિન ગોનાડલ સ્ટીરોઈડના ઉત્પાદનને ઉત્તેજીત કરવા, એન્ડ્રોજન ઉત્પન્ન કરવા માટે વૃષણના મધ્યવર્તી કોષો (લેડિગ કોષો)ને પ્રેરીત કરે છે અને પ્રોજેસ્ટેરોન ઉત્પન કરવા માટે અંડાશયના કાર્પસલેટ્યુમને પ્રેરિત કરી.

ચેતવણીઓ (Safety advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
અસુ‌રક્ષિત
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Eutrig HP 10000IU Injection નો ઉપયોગ કરવો અતિ જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય અને પ્રાણીઓના અભ્યાસ ગર્ભાશય પર નોંધપાત્ર નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
સ્તનપાન દરમિયાન Eutrig HP 10000IU Injection ના ઉપયોગ પર કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Eutrig HP 10000IU Injection થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
CONSULT YOUR DOCTOR
મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Eutrig HP 10000IU Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
CONSULT YOUR DOCTOR
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Eutrig HP 10000IU Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Eutrig HP ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Eutrig HP 10000IU Injection, please consult your doctor.

બધા અવેજી

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Eutrig HP 10000IU Injection
₹937.2/Injection
₹500/injection
47% cheaper
₹765/injection
18% cheaper
Ovumax HP 10000IU Injection
Vhb Life Sciences Inc
₹790/injection
16% cheaper
Htrop 10000IU Injection
Shreya Life Sciences Pvt Ltd
₹806.82/injection
14% cheaper
Choriotec 10000IU Injection
United Biotech Pvt Ltd
₹856.87/injection
9% cheaper

નિષ્ણાત સલાહ

 • Eutrig HP 10000IU Injection is used together with another hormone called follicle stimulating hormone (FSH) for the treatment of infertility in women.
 • In men, it is used to help treat delayed puberty, undescended testes or oligospermia (low sperm count).
 • It is given as an injection into a muscle or under the skin.
 • Inform your doctor immediately if you have severe pelvic pain, nausea, vomiting, diarrhea, sudden weight gain, trouble breathing, or decreased or no urination during treatment, as these could be symptoms of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS).
 • If your ovaries are overstimulated you should not have sex, or use barrier contraception for at least four days.

Fact Box

Chemical Class
Luteinizing Hormone {LH}Analog
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GYNAECOLOGICAL
Action Class
Gonadotropins

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What is Eutrig HP 10000IU Injection and what is it used for?

Eutrig HP 10000IU Injection contains a hormone called Human Chorionic Gonadotropin (HCG), which is also produced naturally by the body. It is used in women, who have a problem with ovulation (release of an egg). It is also used along with other fertility medicines, to help produce eggs in women who are undergoing assisted reproductive technology (ART) procedures such as in-vitro fertilization (IVF). In males, it is used to treat conditions like delayed puberty, and low sperm cell count.

Q. Is Eutrig HP 10000IU Injection painful?

Usually any injection can cause pain. There are reports that Eutrig HP 10000IU Injection can cause mild tenderness or tingling at the site of injection. This is quite normal for an injection procedure. However, if you experience unbearable pain after the injection, seek immediate medical advice.

Q. Where do you inject Eutrig HP 10000IU Injection?

This medicine is injected in the supervision of medical healthcare professional only. When Eutrig HP 10000IU Injection injections are to be given in the muscles, it is preferred to inject it into the buttocks or the arms. If it is to be injected beneath the skin, then it is advised to pinch a part of the skin from the abdomen or front of thigh, and then inject the medicine.

Q. Are there any chances of twins when treated with Eutrig HP 10000IU Injection?

Yes, being treated for infertility with Eutrig HP 10000IU Injection may increase the chances of getting pregnant with more than one child at the same time. In fact, it has been very commonly noticed that women develop twin pregnancy if being treated with this medicine. Consult your doctor for any such queries and follow the advice as directed.

Q. Why do doctors suggest Eutrig HP 10000IU Injection injections for pregnancy?

Eutrig HP 10000IU Injection is a hormone that helps in pregnancy. It is responsible for the normal development of the egg in a woman's ovary. It also helps in ovulation by stimulating the release of the egg. While Eutrig HP 10000IU Injection is used in women to treat infertility, in men it is used to increase sperm count. It is usually not given if you are already pregnant. Consult your doctor and give a proper history before you start this medication.

Q. Do Eutrig HP 10000IU Injection injections cause breast tenderness?

Yes, Eutrig HP 10000IU Injection injections can sometimes lead to breast pain and enlargement of breasts, but the chances are uncommon. Do contact your doctor in case you experience any uneasiness or side effect of this medication and follow the advice given.

Q. What is Eutrig HP 10000IU Injection and what is it used for?

Eutrig HP 10000IU Injection contains a hormone called Human Chorionic Gonadotropin (HCG), which is also produced naturally by the body. It is used in women, who have a problem with ovulation (release of an egg). It is also used along with other fertility medicines, to help produce eggs in women who are undergoing assisted reproductive technology (ART) procedures such as in-vitro fertilization (IVF). In males, it is used to treat conditions like delayed puberty, and low sperm cell count.

સંબંધિત વસ્તુઓ

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Parker KL, Schimmer BP. Introduction To Endocrinology: The Hypothalamic-Pituitary Axis. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1117-120.
 2. Masters SB. Hypothalamic & Pituitary Hormones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 650-53.
 3. Human chorionic gonadotropin. Schaumburg, Illinois: APP Pharmaceuticals; 2011. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Human Chorionic gonadotropin. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

Samarth House, 168, Bangur Nagar, Off Link Road, Near Ayappa Temple & Kallol Kali Temple, Goregaon (W), Mumbai - 400 090.
Country of origin: India

Expires on or after: January, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Eutrig HP 10000IU Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
702.9937.2Get 25% OFF
684.16+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1299. Apply coupon SAVE25 on the cart.
1 Injection in 1 vial
સૂચી માં સામેલ કરો
Online payment only
Not returnable Read policy

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm wallet or UPI on Tata 1mg for ₹999 or more and get 5000 cashback points. Offer ends 5th November 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.