Dotamin Lyo 250mg Injection in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Dotamin Lyo in Gujarati)

હ્રદયની નિષ્ફળતા ની સારવારમાં Dotamin Lyo 250 mg Injection નો ઉપયોગ કરાય છે

ની આડઅસરો (Dotamin Lyo side effects in Gujarati)

Common
 • લોહીનું વધેલું દબાણ
 • અનિદ્રા

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Dotamin Lyo in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Dotamin Lyo works in Gujarati)

ડોબુટામાઇન, હ્રદયમાં બીટા-1 રિસેપ્ટરોને ઉત્તેજીત કરનાર આયનોટ્રોપિક એજન્ટ નામની દવાઓની શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ હ્રદયના સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવે છે, હ્રદયના રક્તપ્રવાહમાં વૃદ્ધિ કરે છે અને હ્રદયનું પંપિગ સુધારે છે.
ડોબુટામાઇન, હ્રદયમાં બીટા-1 રિસેપ્ટરોને ઉત્તેજીત કરનાર આયનોટ્રોપિક એજન્ટ નામની દવાઓની શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ હ્રદયના સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવે છે, હ્રદયના રક્તપ્રવાહમાં વૃદ્ધિ કરે છે અને હ્રદયનું પંપિગ સુધારે છે.

ચેતવણીઓ (Dotamin Lyo related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
સંભવિતપણે સલામત
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Dotamin Lyo 250 mg Injection નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Dotamin Lyo 250 mg Injection ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
Dotamin Lyo 250 mg Injection મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Dotamin Lyo 250 mg Injection નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Dotamin Lyo 250 mg Injection ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Dotamin Lyo ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Dotamin Lyo 250 mg Injection, please consult your doctor.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Dotamin Lyo 250 mg Injection
Dotamin 250mg Injection
Neon Laboratories Ltd
₹36.52/ml of Injection
save 45%
₹7.37/ml of Injection
save 89%
Dobustat 250mg Injection
Samarth Life Sciences Pvt Ltd
₹19.05/ml of Injection
save 72%
Dobutam 250mg Injection
United Biotech Pvt Ltd
₹72.92/ml of Injection
9% costlier
Dobusol 250mg Injection
United Biotech Pvt Ltd
₹62.72/ml of Injection
save 6%

દર્દીની ચિંતાઓ

Dotamin Lyo સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
my husband took sustanon 250mg on doctor's prescription. bt after then he got fevr , headache n chronic pain at the site of injection. should he continue? or what sud b done to reduce its side effects please guide
Dr. Deepak Kumar Soni
Skin Specialist
Hi better to ask your consulting doctor
I got my body tests done and found testosterone below the minimum range. Please advice.
Dr. Vinod Raina
Sexologist
Take inj sustonone 250mg depot once a month
arrow
શું તમારી પાસે Dotamin Lyo 250 mg Injection થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is Dotamin Lyo a pressor/ vasopressor?

Yes, Dotamin Lyo is a vasopressor (agent that causes vasoconstriction of the blood vessels)

Q. Is Dotamin Lyo a beta blocker?

No, Dotamin Lyo is a beta agonist, not a beta blocker

Q. Is Dotamin Lyo an inotrope/ positive inotrope?

Yes, Dotamin Lyo is an inotrope

Q. Is Dotamin Lyo a catecholamine?

Yes, Dotamin Lyo is a catecholamin

Q. Is Dotamin Lyo a vasodilator?

Dotamin Lyo has got both vasoconstrictor and vasodilator properties. The net effect depends on the tone of blood vessels and the disease condition

Q. Is Dotamin Lyo a vesicant?

Yes, Dotamin Lyo is a vesicant (it may cause tissue blistering if it leaks out of the vein)

Q. Is dobutamine the same as dopamine?

Dopamine is a natural neurotransmitter present in the body; both dopamine and dobutamine are inotropic and stimulate the beta-1 receptors of the heart

Q. Does Dotamin Lyo increase heart rate/ tachycardia?

Yes, increase in heart rate also known as tachycardia is a common side effect of Dotamin Lyo

Q. Does Dotamin Lyo decrease afterload/ preload?

No, Dotamin Lyo does not have effects on afterload or preload

Q. Does Dotamin Lyo increased stroke volume?

Yes, Dotamin Lyo is known to increase stoke volume

Q. Does Dotamin Lyo cause an increase/decrease in blood pressure?

Yes, Dotamin Lyo may cause fluctuations in blood pressure

Q. Does Dotamin Lyo increase urine output?

Yes, Dotamin Lyo is known to cause an increase in urine output.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Maron BA, Rocco TP. Pharmacotherapy of Congestive Heart Failure. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 804-805.
 2. Katzung BG, Parmley WW. Drugs Used in Heart Failure. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 216-217.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 421.
 4. Teerlink JR, Sliwa K, Opie LH. Heart Failure. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. pp. 177-81.
 5. Dobutamine hydrochloride. Gloucester, UK: Hameln Pharmaceuticals Ltd.; 1994 [revised 08 Aug. 2018]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Dobutamine. Hameln, Germany: Siegfried Hameln GmbH; 2018. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Dobutamine. Lake Forest, Illinois: Hospira, Inc.; 2016. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. U.S. National Library of Medicine. Dobutamine. [revised 03 Dec. 2018]. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 9. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). Dobutamine. [Accessed 15 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
140, Damji Samji Industrial Complex, Mahakali Caves Rd., Andheri(East), Mumbai-93.
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Dotamin Lyo 250mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹250.88
MRP334.5  Get 25% OFF
Use coupon NEW25 to avail this offer on your first purchase. Valid only on orders above ₹800.
5 ml in 1 vial
ADD TO CART