Dolocide Plus 1.16% Gel in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Dolocide Plus in Gujarati)

દુખાવો, તાવ, માથાનો દુખાવો, માસિક દરમિયાન દુખાવો, ઓસ્ટીઓઆર્થ્રાઇટિસ, રુમેટોઇડ આર્થ્રાઇટિસ, એન્કીલોઝિંગ સ્પોન્ડીલાઇટિસ, ગાઉટ, સંધિવાનો દુખાવો, હાડપિંજરનો સ્નાયુવિષયક દુખાવો અને મોમાં ચાંદા (અલ્સર) માટે Dolocide Plus 1.16 % Gel નો ઉપયોગ કરાય છે

ની આડઅસરો (Dolocide Plus side effects in Gujarati)

Common
  • ઊલટી
  • પેટમાં દુઃખાવો/પેટના ઉપરના ભાગમાં દુઃખાવો
  • પેટમાં અલ્સર
  • ઉબકા
  • અપચો
  • અતિસાર
  • હૃદયમાં બળતરા
  • ભૂખમાં ઘટાડો

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Dolocide Plus in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાનો ઉપયોગ કરવો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સૂચનાઓ માટે લેબલ તપાસો. અસરગ્રસ્ત જગ્યા પર તેને લગાડો અને થૂંકતા કે કોગળાં કરતાં પહેલાં તેને ત્યાં રહેવા દો.

ચેતવણીઓ (Dolocide Plus related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
No interaction found/established
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Dolocide Plus 1.16 % Gel નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Dolocide Plus 1.16 % Gel ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
No interaction found/established
કિડની
No interaction found/established
લિવર
No interaction found/established

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Dolocide Plus 1.16 % Gel
Vivian 1.16% Gel
Lincoln Pharmaceuticals Ltd
₹2.86/gm of Gel
30% costlier
Kedol 1.16% Gel
Keen Healthcare Pvt Ltd
₹2.33/gm of Gel
6% costlier
Muscare 1.16% Gel
Win-Medicare Pvt Ltd
₹1.85/gm of Gel
save 16%
Genegesic 1.16% Gel
Genesis Biotech Inc
₹2.27/gm of Gel
3% costlier
Beap 1.16% Gel
Biological E Ltd
₹2.3/gm of Gel
5% costlier

દર્દીની ચિંતાઓ

Dolocide Plus સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
1) Am I really suffering from diabetes. I am daily doing Ramdev baba Yoga for 1 - 1/30 Hrs 2) I am normal , May I stop Tab Glycomet 500 ? 3) ECG is abnormal but 2D eco is normal. What is a problem? 4) Why Doctor is asking me to take daily Cap. BecoZinc forever. May I stop or continue? 5) I am suffering from Neck spondilites . 6) I feel giddiness, so doctor starts this medicine and asked to take forever for long time May I continue or what ?Plz give me second opinion.
Dr. Sfurti Mann
Diabetes Specialist
Your HbA1c levels will ascertain your diabetes control. You must continue glycometSR. It's dose may even beFor giddiness you may take stemetil MD tab sos and pantop DSR before breakfast
I m cocieved running 9 month n my date of issue is on first week of june.but i m having swelling on foot
Dr. Suman Rao
Gynaecologist
Get your BP, serum proteins and kidney function test done. If all are fine then there is nothing to worry about.
arrow
શું તમારી પાસે Dolocide Plus 1.16 % Gel થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is diclofenac topical a blood thinner / controlled substance?

Diclofenac is a pain relieving medication and it does not significantly affect the function of platelets in blood; hence it is not a blood thinner. It is not a controlled substance as it does not have the potential for abuse or addiction.

Q. Can I use Dolocide Plus along with vitamins?

Yes, Dolocide Plus can be taken with vitamins. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can Dolocide Plus be used for the treatment of hepatitis?

No, Dolocide Plus is not approved for the treatment of hepatitis. Hepatitis is a condition where the liver is inflamed. Dolocide Plus can, in fact, cause harm to the liver as a side effect.

Q. Can Dolocide Plus be used after C-section?

Yes, Dolocide Plus is a pain killer. C-section is the short name for Cesarean Section which is an operative procedure to deliver the baby through the mother's abdomen and uterus. Dolocide Plus can be used to treat the pain that may occur after the operation.

Q. Can I use Dolocide Plus for the treatment of arthritis?

Yes, Dolocide Plus is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and spondylitis.It belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). .

Q. Can I take Dolocide Plus along with misoprostol?

Yes. It can be taken together. Misoprostol protects the stomach from irritating gastric effects of Dolocide Plus. The combination of medication is used to treat arthritis in patients at high risk of getting stomach/intestinal ulcers and complications from the ulcers (such as bleeding).

Q. Can I take Dolocide Plus while I am on thyroxine?

Yes, Dolocide Plus can be taken with thyroxine. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can I use Dolocide Plus with diuretics?

No, Dolocide Plus should not be used with diuretics. Dolocide Plus reduces the natriuretic effect of furosemide and thiazides diuretics in some patients. This response has been attributed to inhibition of renal prostaglandin synthesis.

Q. Is Dolocide Plus a narcotic?

No, Dolocide Plus is not a narcotic. Narcotics are drugs with sleep inducing properties, usual derivatives of Opium like Heroin and Morphine.

Q. Can Dolocide Plus be used along with warfarin?

No. Using Dolocide Plus together with warfarin can increase the risk of serious bleeding from the stomach (Higher than users of either drug alone). Inform your doctor before starting these medications.

Q. Why does Dolocide Plus cause an ulcer?

Dolocide Plus can cause damage to the lining cells of the stomach by several mechanisms, including the irritant effect on the cells, breaking of the protective barrier properties of lining cells, suppression of prostaglandin production of the stomach, reduction of stomach mucosal blood flow and interference with the repair of superficial injury of the stomach lining.

Q. Why is Dolocide Plus contraindicated in asthma?

Some patients with asthma are hypersensitive to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) like aspirin which can lead to acute attacks of asthma. Consult your doctor before starting this medication.

Q. Is Dolocide Plus a painkiller?

Yes. Dolocide Plus is a pain killer. In fact, it belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and spondylitis.

Q. Is Dolocide Plus good for back pain?

Yes, Dolocide Plus has been found to be effective to reduce back pain. Dolocide Plus is a pain killer that belongs to the NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory) class. Other NSAIDs have also been found to be useful in back pain eg. Ibuprofen and Naproxen.

Q. Why Dolocide Plus should be stopped before surgery?

Since Dolocide Plus has been shown to have blood thinning effects, it can increase the risk of bleeding. Therefore, it is stopped before surgery to prevent excessive loss of blood.

Q. Can I use Dolocide Plus during my fever treatment?

Yes, Dolocide Plus can reduce fever. However, commonly used to reduce the pain, particularly that which is seen with Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis and Ankylosing spondylitis.

Q. Can I use Dolocide Plus to treat a sore throat?

Sore throat is mostly caused by bacteria so antibiotics are given to treat a sore throat whereas Dolocide Plus is a pain killer so it can be given in cases of throat pain associated with it but only under the prescription of a doctor.

Q. What are the contraindications for Dolocide Plus?

Dolocide Plus should not be used if there is an allergic reaction (hypersensitivity) to it, or other pain killers, active ulcer in the stomach, bleeding from the stomach, history of severe heart failure, liver failure, kidney failure and or heart attack.

Q. Can I use Dolocide Plus to treat urinary tract infections (UTI)?

Dolocide Plus can be used to treat the pain associated with urinary tract infection (UTI) but for complete treatment, a course of antibiotics will be required.

Q. Can Dolocide Plus cause sedation?

Dolocide Plus is not known to cause sedation. There have been rare, an isolated case report of sedation with the drug.

Q. Can I take Dolocide Plus for kidney stones?

Yes,Dolocide Plus can be used to relieve the pain due to kidney stones. However, there is also a risk of kidney damage with Dolocide Plus as its side effect. It is advised not to take Dolocide Plus for a prolonged time for this condition without adequate monitoring.

Q. Can I use Dolocide Plus with mifepristone?

These drugs should not be used together as the effect of mifepristone may be lowered by Dolocide Plus. Mifepristone is used for medical abortion.

Q. Can I use Dolocide Plus with lithium?

No.These drugs should not be used together as Dolocide Plus increases the blood levels of lithium which may further increase the side effects.

Q. Can Dolocide Plus affect the chance of conceiving?

Yes. Dolocide Plus can sometime cause reversible infertility. Dolocide Plus by its mechanism of action, may delay or prevent rupture of ovarian follicles, which has been associated with reversible infertility in some women. Consult your doctor before starting this medication.

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

The medicine details are for information purpose only. Consult a doctor before taking any medicine.
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
Unit 531, 5th Floor, Paras Trade Centre, Gwal Pahari, Gurgaon - Faridabad Expressway, Gurgaon-122003
One of the following licensed pharmacy from the nearest location will deliver Dolocide Plus 1.16% Gel. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine: WHR, AMR, RPM, RDH, JHC, 4IT, NRP, AGT, PLT, JJE, RUS, PRT, CCM, HPP, GHC, NTN, DGN, HNF, NSL, SBN, JGA, NFP, BNT, PPR, SRG, OWP, SWA, PME, 9MM, HOP, NPS, IPL, CRN, GTC, LBO, MPC, IPP, MOM, NSM, TPN, BDI, FDM, CAE, GBB, AFT, FTP, ARD, SBL, PRL, HVS, WAD, DYL, ROF, BBN, ADT, RHL, USM, AAA, BHC, MKE, OLT, BHP, HPC, SPS, RPP, RHS, GIE, ZVP, MKT, VNS, AGC, PNQ, GGL, TSC, SGA, KFL, ORH, GBL, WSH, PMA, IAD, PNT, MJT, HWS, AYN, STS, SSR, BHA, NXT, GNH, SOF, FIP, JIV, UMP, RKS, WHL, OMV, UHP, XPR, HBV, EVP, OIP, NVL, EEC, SNB, MMC, BTM, ALP, PSE, ATL, SAF, SHC, BNC, GVP, NEW, QTM, GFL, DSH, VSC, OWT, PAP, KNH, SCP, RTL, SDE, PSF, MAX, HNA, OBS, HNT, ADE, PTI, DFP, VHP, PEN, LHA, ALC, VUR, ABL, CLT, LMS, SVS, HGI, HCP, UVD, AVL, MIL, NRC, CBE, KOS, CMC, DZY, KBC, TOM, SLN, AVC, FRS, BBS, NAS, STA, LCC, NGW, MDI, SNG, MLC, ZEL, ABP, BTH, SPV, ITF, SVA, PWN, BHS, JBT, GLD, CSE, RWP, 2ML, SNL, RDR, HSS, RPI, NTL, EAN, SBI, CPK, AVW, TPS, MDH, MTD, FNF, VTH, YBF, IMC, VJS, MLT, VEM, NDP, HSM, AAY, DHR, RRP, VHC, OWN, RBT, MSD, KCI, ATH, KHH, HIP, NNP, NNH, HEX, SNH, AXM, PRN, SPF, RPC, RHW, DVH, VAF, HMP, RSS, PIC, THR, KRR, SBC, KHS, NCE, RPA, MAG, APT, SGH, ELS, CHP, RMR, ISI, DRA, NEO, NRS, NPH, THP, BRC, BAS, PTP, AMH, IAH, SHD, RAC, MDX, VDH, APS, NLC, DCS, GDA, GNC, SBA, KLC, AHP, AAR, SSI, SLS, JVN, H2H, VTR, GPL, HLP, JLI, PVP, BMR, AGP, SMS, UPA, DLP, GBC, BSL, KMC, ASP, XMX, WMW, QLF, LTL, CTP, BLP, KAL, MIP, VOP, KHP, NTS, MAP, HMS, ADC, HTS, HNP, SCH, PHP, 1MH, HLT, AYU, DIL, AHH, DAT, MRS, NBG, ENV, MGL, GTF, BSG, SRS, ADF, VMH, HSP, BLS, DPP, RGR, PLL, SGN, BHM, LAG, KHD, ENP, PRC, VHS, PCA, HTV, GHP, MAM, TNH, BSN, EQN, BLE, TSS, AMM, DHP, NSF, BIO, GHR, BES, ERS, RGH, NVY, MDO, RVC, GEO, HZF, RJP, RYL, NAI, BJR, KIS, ZNT, SPD, LIP, MTM, KIM, SIO, OHM, MBP, SLC, BGS, LHP, SIP, RGI, ESY, NTB, CMD, EWH, SSS, AND, SYN, ALY, NLP, JJD, BDN, SHN, WSI, DAO, VSL, IDB, STO, RSA, GPT, PHC, DYG, SGC, EMB, TRP, MBN, FGH, GMA, WHP, GRP, SWP, CNE, ANT, SYS, ADM, ANP, DLY, SPR, RKN, ATP, O4O, SDS, CZT, AVB, EPR, KHC, ZVO, BBT, BMJ, RTN, JSL, USF, WPL, DPL, FRM, YAG, SVH, SMN, PTO, OWI, BJP, SDM, WDE, HAT, MNS, SYC, JLS, BAP, SAH, GPP, TYN, HHH, PRE, SHG, NXG, PHN, RWL, DAD, BFV, MDN, MMF, EPS
MRP
66
30 gm in 1 tube
ADD TO CART
Best Price ₹52.8
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout