Diran S Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
નિર્માતા
દવાના ઘટકો

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Diran S in Gujarati)

દુખાવો, તાવ, માથાનો દુખાવો, માસિક દરમિયાન દુખાવો, ઓસ્ટીઓઆર્થ્રાઇટિસ, રુમેટોઇડ આર્થ્રાઇટિસ, એન્કીલોઝિંગ સ્પોન્ડીલાઇટિસ, ગાઉટ, સંધિવાનો દુખાવો, હાડપિંજરનો સ્નાયુવિષયક દુખાવો અને મોમાં ચાંદા (અલ્સર) માટે Diran S Tablet નો ઉપયોગ કરાય છે

ની આડઅસરો (Diran S side effects in Gujarati)

Common
  • ઊલટી
  • પેટમાં દુઃખાવો/પેટના ઉપરના ભાગમાં દુઃખાવો
  • પેટમાં અલ્સર
  • ઉબકા
  • અપચો
  • અતિસાર
  • હૃદયમાં બળતરા
  • ભૂખમાં ઘટાડો

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Diran S in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. ખોરાક સાથે Diran S Tablet લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Diran S works in Gujarati)

Diran S Tablet બિન-સ્ટિરૉઇડલ દાહ રોધી ઔષધ (એનએસએઆઇડી) છે. તે અમુક રાસાયણિક સંદેશવાહકોની વિમુક્તિ અવરોધીને કાર્ય કરે છે જે દુઃખાવા અને દાહ (લાલાશ અને સોજો) નું કારણ છે.

ચેતવણીઓ (Diran S related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Diran S Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Diran S Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Diran S Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Diran S Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
આ દવા માટે કોઈ વિકલ્પ મળ્યા નથી

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Diran S લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Nimsun, Abinim, Nimulis
જીવલેણ

દર્દીની ચિંતાઓ

Diran S સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
1) Am I really suffering from diabetes. I am daily doing Ramdev baba Yoga for 1 - 1/30 Hrs 2) I am normal , May I stop Tab Glycomet 500 ? 3) ECG is abnormal but 2D eco is normal. What is a problem? 4) Why Doctor is asking me to take daily Cap. BecoZinc forever. May I stop or continue? 5) I am suffering from Neck spondilites . 6) I feel giddiness, so doctor starts this medicine and asked to take forever for long time May I continue or what ?Plz give me second opinion.
Dr. Sfurti Mann
Diabetes Specialist
Your HbA1c levels will ascertain your diabetes control. You must continue glycometSR. It's dose may even beFor giddiness you may take stemetil MD tab sos and pantop DSR before breakfast
I m cocieved running 9 month n my date of issue is on first week of june.but i m having swelling on foot
Dr. Suman Rao
Gynaecologist
Get your BP, serum proteins and kidney function test done. If all are fine then there is nothing to worry about.
arrow
શું તમારી પાસે Diran S Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is diclofenac topical a blood thinner / controlled substance?

Diclofenac is a pain relieving medication and it does not significantly affect the function of platelets in blood; hence it is not a blood thinner. It is not a controlled substance as it does not have the potential for abuse or addiction.

Q. Can I use Diran S along with vitamins?

Yes, Diran S can be taken with vitamins. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can Diran S be used for the treatment of hepatitis?

No, Diran S is not approved for the treatment of hepatitis. Hepatitis is a condition where the liver is inflamed. Diran S can, in fact, cause harm to the liver as a side effect.

Q. Can Diran S be used after C-section?

Yes, Diran S is a pain killer. C-section is the short name for Cesarean Section which is an operative procedure to deliver the baby through the mother's abdomen and uterus. Diran S can be used to treat the pain that may occur after the operation.

Q. Can I use Diran S for the treatment of arthritis?

Yes, Diran S is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and spondylitis.It belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). .

Q. Can I take Diran S along with misoprostol?

Yes. It can be taken together. Misoprostol protects the stomach from irritating gastric effects of Diran S. The combination of medication is used to treat arthritis in patients at high risk of getting stomach/intestinal ulcers and complications from the ulcers (such as bleeding).

Q. Can I take Diran S while I am on thyroxine?

Yes, Diran S can be taken with thyroxine. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can I use Diran S with diuretics?

No, Diran S should not be used with diuretics. Diran S reduces the natriuretic effect of furosemide and thiazides diuretics in some patients. This response has been attributed to inhibition of renal prostaglandin synthesis.

Q. Is Diran S a narcotic?

No, Diran S is not a narcotic. Narcotics are drugs with sleep inducing properties, usual derivatives of Opium like Heroin and Morphine.

Q. Can Diran S be used along with warfarin?

No. Using Diran S together with warfarin can increase the risk of serious bleeding from the stomach (Higher than users of either drug alone). Inform your doctor before starting these medications.

Q. Why does Diran S cause an ulcer?

Diran S can cause damage to the lining cells of the stomach by several mechanisms, including the irritant effect on the cells, breaking of the protective barrier properties of lining cells, suppression of prostaglandin production of the stomach, reduction of stomach mucosal blood flow and interference with the repair of superficial injury of the stomach lining.

Q. Why is Diran S contraindicated in asthma?

Some patients with asthma are hypersensitive to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) like aspirin which can lead to acute attacks of asthma. Consult your doctor before starting this medication.

Q. Is Diran S a painkiller?

Yes. Diran S is a pain killer. In fact, it belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and spondylitis.

Q. Is Diran S good for back pain?

Yes, Diran S has been found to be effective to reduce back pain. Diran S is a pain killer that belongs to the NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory) class. Other NSAIDs have also been found to be useful in back pain eg. Ibuprofen and Naproxen.

Q. Why Diran S should be stopped before surgery?

Since Diran S has been shown to have blood thinning effects, it can increase the risk of bleeding. Therefore, it is stopped before surgery to prevent excessive loss of blood.

Q. Can I use Diran S during my fever treatment?

Yes, Diran S can reduce fever. However, commonly used to reduce the pain, particularly that which is seen with Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis and Ankylosing spondylitis.

Q. Can I use Diran S to treat a sore throat?

Sore throat is mostly caused by bacteria so antibiotics are given to treat a sore throat whereas Diran S is a pain killer so it can be given in cases of throat pain associated with it but only under the prescription of a doctor.

Q. What are the contraindications for Diran S?

Diran S should not be used if there is an allergic reaction (hypersensitivity) to it, or other pain killers, active ulcer in the stomach, bleeding from the stomach, history of severe heart failure, liver failure, kidney failure and or heart attack.

Q. Can I use Diran S to treat urinary tract infections (UTI)?

Diran S can be used to treat the pain associated with urinary tract infection (UTI) but for complete treatment, a course of antibiotics will be required.

Q. Can Diran S cause sedation?

Diran S is not known to cause sedation. There have been rare, an isolated case report of sedation with the drug.

Q. Can I take Diran S for kidney stones?

Yes,Diran S can be used to relieve the pain due to kidney stones. However, there is also a risk of kidney damage with Diran S as its side effect. It is advised not to take Diran S for a prolonged time for this condition without adequate monitoring.

Q. Can I use Diran S with mifepristone?

These drugs should not be used together as the effect of mifepristone may be lowered by Diran S. Mifepristone is used for medical abortion.

Q. Can I use Diran S with lithium?

No.These drugs should not be used together as Diran S increases the blood levels of lithium which may further increase the side effects.

Q. Can Diran S affect the chance of conceiving?

Yes. Diran S can sometime cause reversible infertility. Diran S by its mechanism of action, may delay or prevent rupture of ovarian follicles, which has been associated with reversible infertility in some women. Consult your doctor before starting this medication.

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

The medicine details are for information purpose only. Consult a doctor before taking any medicine.
Frequent searches leading to this page
Diran S uses in GujaratiDiran S side effects in Gujarati
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
L.B. SHASHTRI ROAD, AHMEDABAD - 3800025
One of the following licensed pharmacy from the nearest location will deliver Diran S Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine: LHA, MAG, PNT, BHS, 4IT, CRN, NTN, DCS, PNQ, MMC, BFV, HSP, STS, ANT, MKE, GTF, AVL, PLT, DAO, SBC, BTH, WMW, PLL, PRN, IAD, PSF, UVD, OBS, RHW, KLC, NXT, SBI, JIV, SVA, TSS, VTR, GDA, PRC, SHD, MTM, HBV, NSM, GTC, BHC, PSE, ALC, KHP, KIM, SSR, JSL, CZT, DAD, KAL, HLP, DSH, FTP, KNH, NVY, KRR, IPP, HMP, HZF, PAP, DIL, MDH, SBN, RKS, SNG, RHL, HNT, KIS, VMH, SWA, PRT, RSS, DRA, FDM, NNH, XMX, MAM, OHM, IMC, GHP, BLS, GGL, TYN, PMA, CTP, MBP, AMR, VNS, RGI, SLN, TNH, 2ML, GBB, ZEL, OWP, RPP, KHD, USF, WHP, HVS, EPS, BNC, CPK, BLE, AYU, GEO, EQN, ADF, NTB, BDN, VJS, DVH, MIL, YBF, MDN, BMJ, NTL, VSL, NEO, BDI, RBT, SVH, PHC, RPC, LAG, SPD, HIP, ROF, BNT, HNP, HLT, SNH, DHR, GHC, NSL, SPF, KHS, SNL, ELS, MDI, PTP, MGL, HTV, NGW, NPH, WPL, VAF, EEC, ATH, SGN, NLP, PCA, BJP, SLC, ANP, PHP, PVP, AGT, PRL, DYL, CHP, RPA, FRS, CAE, 9MM, AAY, QTM, WHR, SIP, JBT, SMN, AFT, HHH, RHS, THP, GFL, STO, NNP, ZVP, BHA, NVL, ABP, VSC, LCC, BJR, ENP, SHG, HPC, OWI, ZVO, RGR, NRS, GLD, ENV, SGH, MKT, MMF, WAD, NTS, ORH, LBO, RTL, GPP, CBE, SVS, PTO, BTM, RWP, SYN, MBN, ALY, ABL, SIO, MOM, ATP, PRE, IPL, OWN, MDO, RJP, RDH, NBG, WDE, NPS, VHS, GVP, DPL, SBL, JJE, OWT, SCP, JLS, HPP, APT, SPR, EWH, AHH, NDP, RDR, SDS, DAT, PEN, AMH, HNA, BLP, PME, HSS, NXG, CLT, ZNT, O4O, SDE, GBC, ALP, UPA, MDX, HAT, SRS, OLT, MSD, GPL, KMC, HMS, EVP, SBA, HSM, RWL, LTL, RRP, BSN, CCM, WSH, SOF, AVW, SHC, KOS, GMA, RVC, FIP, NAI, FNF, CSE, 1MH, WSI, HCP, GNH, KBC, VOP, H2H, BES, BBN, MAP, LHP, DLY, VDH, SHN, SSI, RYL, AVC, RSA, GIE, GPT, IDB, ADE, VHC, DLP, OMV, KCI, AND, AHP, NEW, MRS, OIP, THR, PHN, DPP, HGI, RPM, ESY, SYS, PIC, SNB, SMS, DZY, IAH, RUS, BAP, GBL, CMD, GNC, NRP, JLI, EAN, BBS, RMR, VUR, HTS, UHP, SAH, VTH, HEX, BGS, SWP, BSG, BRC, AAR, MLT, TSC, NRC, AXM, AMM, SDM, RGH, RTN, UMP, NSF, SLS, SPS, TAP, HNF, MPC, HWS, JHC, NCE, ISI, PPR, CNE, MAX, MLC, GHR, WHL, AGP, JVN, PTI, RAC, SYC, RKN, QLF, USM, YAG, KHC, ARD, RPI, ERS, SCH, GRP, VHP, ITF, TRP, DYG, MJT, PWN, NFP, SPV, BBT, FGH, DGN, VEM, CMC, SRG, ASP, LIP, ATL, EPR, BHM, XPR, LMS, JJD, NAS, BSL, FRM, SGC, MIP, SGA, MTD, TPS, HOP, BIO, NLC, EMB, AAA, BMR, AGC, SAF, STA, AYN, ADM, BHP, DFP, AVB, TOM, APS, DHP, KHH, TPN, MNS
MRP
19.9
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Best Price ₹15.92
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout