COSKLOT T 500MG TABLET

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

Introduction

COSKLOT T 500MG TABLET is used to treat bleeding. It helps to prevent or reduce bleeding in conditions like tooth removal, heavy periods, dysfunctional uterine bleeding, nosebleed and in any oral, prostate or bladder surgery.

COSKLOT T 500MG TABLET is an anti-fibrinolytic. It works by preventing the breakdown of clots which leads to stoppage of bleeding. This medicine must be taken in the dose and duration as advised by the doctor. You should not take it if you have any known allergy from this medicine.

The most common side effects may be injection site reactions such as tiredness, nasal congestion or pain in muscle, bone or joint. Inform your doctor if you have undergone any cardiac surgery or you are suffering from any kidney disease.

This medicine is safe to use in pregnant or breastfeeding mothers. It is also safe to use in patients suffering from liver diseases. It is advised not to consume alcohol after taking this medicine as there can be excessive drowsiness.

ના ઉપયોગો (Uses of Cosklot T Tablet in Gujarati)

 • રક્તસ્ત્રાવ

ની આડઅસરો (Side effects of Cosklot T Tablet in Gujarati)

Common
 • નાક બંધ થઈ જવું

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Cosklot T Tablet in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. ખોરાક સાથે COSKLOT T 500MG TABLET લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Cosklot T Tablet works in Gujarati)

COSKLOT T 500MG TABLET is an anti-fibrinolytic. It works by preventing the breakdown of blood clots to control excessive bleeding during periods, or after surgery.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
SAFE IF PRESCRIBED
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન COSKLOT T 500MG TABLET નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
SAFE IF PRESCRIBED
COSKLOT T 500MG TABLET ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
COSKLOT T 500MG TABLET થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. COSKLOT T 500MG TABLET ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
SAFE IF PRESCRIBED
COSKLOT T 500MG TABLET યકૃત રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા કદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે COSKLOT T 500MG TABLET નો ડોઝ સમાયોજન યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Cosklot T ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of COSKLOT T 500MG TABLET, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
COSKLOT T 500MG TABLET
₹17.0/Tablet
Texakind 500mg Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹12.3/Tablet
save 28%
Pause 500 Tablet
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹17.85/Tablet
5% costlier
Tranostat Tablet
Ozone Pharmaceuticals Ltd
₹17.85/Tablet
5% costlier
Trapic 500mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹17.85/Tablet
5% costlier
Trenaxa 500 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹17.85/Tablet
5% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • COSKLOT T 500MG TABLET helps prevent or reduce heavy bleeding post surgery and in conditions such as heavy periods, dysfunctional uterine bleeding, and nosebleeds.
 • Your doctor will prescribe the lowest effective dose for the shortest possible time necessary to relieve your symptoms.
 • If taking for heavy periods, take it on the first day as taking it before or after will not have any benefit.
 • Your doctor may monitor your vision regularly while you are taking this medicine.
 • Inform your doctor if you have a history of kidney or liver disease.
 • Inform your doctor if there is no improvement in your bleeding after using this medicine for three consecutive periods.

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
T/t for cholethiasis suffering from 30nyrs 20mm calculi
Dr. Aanchal Maheshwari
Ayurveda
Surgery is the only treatment
Please tell me copper T Please tell me about how to work copper T. And time of limit copper, T?
Dr. Suman Rao
Obstetrics and Gynaecology
Copper T can be used for 3 years and 5 years . There are different Ts for this. It should be inserted just after periods. It works by preventing implantation of fertilized over
arrow
શું તમારી પાસે COSKLOT T 500MG TABLET થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Can Cosklot T cause pulmonary embolism?

Cosklot T promotes blood clotting and can rarely cause blood clot to travel to the lungs (pulmonary embolism) which can turn fatal sometimes. Pulmonary embolism is not a common side effect in patients taking Cosklot T but can occur in overdosing, patients with long bedrest or prone individuals. Evidence suggests that the increased risk of clot can be due to some other additional risk factors as well.

Q. Can you take Cosklot T on an empty stomach?

Cosklot T can be taken with or without food with a glass of water. The medicine should be swallowed as a whole and should not be crushed or chewed.

Q. Can I take Cosklot T for more than 5 days?

The dose and duration of this medicine is decided by the type of disease for which it is prescribed. For heavy bleeding during monthly menstruation, it is usually taken for up to 5 days. For other conditions it can be prescribed for less than 5 days and even more that 5 days which is decided by the prescribing physician.

Q. Does Cosklot T affect fertility?

No, Cosklot T does not affect fertility. It is taken for heavy menstrual bleeding and evidence suggests no interference of this medicine with ovulation (release of eggs from the ovaries). Therefore, this medicine is not a type of contraceptive medicine and it will not affect your chances of becoming pregnant.

Q. Can Cosklot T be taken for nose bleeding?

Yes, Cosklot T can be used for nose bleeding. It helps to clot the blood and prevent bleeding. If the bleeding is frequently observed then the medicine can be even taken for a week.

સંબંધિત વસ્તુઓ

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Zehnder JL. Drugs Used in Disorders of Coagulation. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 602.External Link
 2. Weitz JI. Blood Coagulation and Anticoagulant, Fibrinolytic, and Antiplatelet Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics.12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 867-68.External Link
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1388-89.External Link
 4. Tranexamic Acid. United Kingdom: Sandoz Ltd; 12 Mar. 2003 [revised 29 Aug. 2017]. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Medscape. Tranexamic Acid. [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 07 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
1 New Road, (c/o New Road & 7th Street), Midrand, South Africa
A licensed vendor partner from your nearest location will deliver COSKLOT T 500MG TABLET. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
Best Price
₹136
MRP170  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
સૂચી માં સામેલ કરો
Additional offers
Amazon Pay: Get up to ₹300 cashback (min cashback ₹20) on orders above ₹100 with Amazon Pay. Offer valid once per user between 1st Feb to 29th Feb.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.