Colospa Retard Capsule

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

Introduction

Colospa Retard Capsule is a prescription medicine used to treat and relieve symptoms of irritable bowel syndrome such as stomach pain and spasm, cramps in the abdomen, gas, bloating and changes in bowel habits. This medicine relaxes muscles of the intestine and relieves spasm.

Colospa Retard Capsule should be taken in a dose and duration as advised by your doctor. It is swallowed whole with a drink of water preferably 20 minutes before a meal to relieve or reduce post meal symptoms. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen. Remember following lifestyle modifications like having fiber rich diet, increase fluid intake and regular exercise can help you to get better results.

This medicine has very less or minimal side effects but it may cause skin rash sometimes. Be cautious as it is important to stop the medication and inform the doctor if you encounter difficulty in breathing or swelling of face, neck, tongue or throat.

Before taking this medicine, you should let your doctor know if you have liver and kindly problems. Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking this medicine.

ના ઉપયોગો (Uses of Colospa Capsule in Gujarati)

  • આંતરડાના બળતરાયુક્ત લક્ષણો

ની આડઅસરો (Side effects of Colospa Capsule in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Colospa

  • ત્વચા પર ફોલ્લી

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Colospa Capsule in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. Colospa Retard Capsule ખાલી પેટે લેવી વધારે સારું (ભોજન અગાઉ 1 કલાકે કે ભોજન પછી 2 કલાક).

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Colospa Capsule works in Gujarati)

Colospa Retard Capsule એ આંતરડાના સ્નાયુઓને રીલેક્સ કરે છે અને સંકોચનમાં રાહત આપે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Colospa Retard Capsule નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
સ્તનપાન દરમિયાન Colospa Retard Capsule ના ઉપયોગ પર કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Colospa Retard Capsule થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
SAFE IF PRESCRIBED
Colospa Retard Capsule મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Colospa Retard Capsule નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
SAFE IF PRESCRIBED
Colospa Retard Capsule યકૃત રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા કદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Colospa Retard Capsule નો ડોઝ સમાયોજન યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Colospa ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Colospa Retard Capsule, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Colospa Retard Capsule
₹25.58/Capsule
Mebia Retard 200mg Capsule
Chemo Healthcare Pvt Ltd
₹17.5/Capsule
save 32%

નિષ્ણાત સલાહ

  • Colospa Retard Capsule relieves symptoms of irritable bowel syndrome such as abdominal pain and cramps, bloating, flatulence and diarrhea alternating with constipation.
  • Take it 20 minutes before a meal to relieve or reduce post meal symptoms.
  • Talk to your doctor if your symptoms do not get better within two weeks of taking Colospa Retard Capsule, or get worse at any time.
  • Stop taking Colospa Retard Capsule and consult a doctor if you experience difficulty in breathing or swelling of face, neck, tongue or throat.
  • Do not stop taking the tablets without talking to your doctor, even if you feel better.

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Can I take Colospa Retard 200 mg capsule after consuming alcohol.
Dr. Tapas Kumbhkar
Internal Medicine
Yes you can take it
I am suffering from ibs since last one year, currently am taking colospa retard 200 MG bid from last 4 months, but the symptomatic relief is 70%. Is ibs 100% curable? Please give your suggestions.
Dr. Pawan Rawal
Gastroenterology
Good physical activity if no contraindications Avoid stress Less Tea, coffee and milk More curd and butter milk Should meet a gastroenterologist and physician
arrow
શું તમારી પાસે Colospa Retard Capsule થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What is Colospa/Colospa/Colospa retard/ Mebaspa/Mebiz-SR/Morease used for?

Colospa/Colospa retard/ Mebaspa/Mebiz-SR/Morease are all trade name for the active medicine Colospa. It is mainly used to treat and relieve symptoms of inflammatory bowel syndrome such as cramps in the abdomen, pain, gas, bloating and changes in bowel habits

Q. Can Colospa be used for period pain?

Colospa mainly acts on the smooth muscles of the intestine. Hence, it is used to relieve cramps or spasms of the stomach and intestines (gut). It is particularly useful in treating irritable bowel syndrome (IBS) and similar conditions. It is not known whether it can be used for period pain

Q. Can I take Colospa with buscopan?

Buscopan contains butylscopolamine which is also an antispasmodic like Colospa. Taking Colospa and buscopan together will provide added effect, but can cause additive side-effects. Consult your doctor before taking Colospa and buscopan together

Q. Can I take mebeverine with Omeprazole/Lansoprazole?

There are no known serious drug interactions between mebeverine and omeprazole/lansoprazole. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on mebeverine

Q. Can I take mebeverine with Imodium/Loperamide?

There are no known serious drug interactions between mebeverine and Imodium/ Loperamide. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on mebeverine

Q. Can I take mebeverine with paracetamol/ Co codamol?

There are no known serious drug interactions between mebeverine and paracetamol and co codamol preparation which contains codeine with paracetamol. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on mebeverine

Q. Can I take Colospa with antibiotics?

There are no known serious drug interactions between Colospa and antibiotics. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on Colospa

Q. Is Colospa a laxative?

No, Colospa is not a laxative; it belongs to a group of medicines called antispasmodics. It acts as a direct relaxant of the smooth muscles of the gut and relieves painfull contractions

Q. Does Colospa help constipation or stop diarrhea?

Colospa may cause constipation; however, it has no known effects on stopping diarrhea

Q. Does Colospa reduce bloating?

Yes, Colospa reduces all symptoms of inflammatory bowel syndrome such as abdominal cramps, pain, gas, and bloating

Q. Does Colospa affect pill/contraceptive pill?

No, there are no known interactions between Colospa and contraceptive pills. Consult your doctor about all medications currently taken before starting and while on Colospa

Q. Is Colospa anticholinergic?

Yes, Colospa is a synthetic anticholinergic agent

Q. Is Colospa a prescription /over the counter medicine?

Colospa is available over the counter. However, do not self-medicate and consult your doctor about your symptoms before taking Colospa

Q. How long can I take Colospa for?

Take Colospa as directed by your doctor.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

  1. Mebeverine. The Boots Company PLC; Jun. 2016. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
  2. Mebeverine. United Kingdom: Mylan Products Ltd.; 2005 [revised 26 Aug. 2016]. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
  3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

16th Floor, Godrej BKC, Plot – C, “G” Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051, India
A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Colospa Retard Capsule. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP383.69  Get 15% OFF
Best Price
₹326.14
Valid only on the orders above ₹500
15 capsules in 1 strip
સૂચી માં સામેલ કરો
Estimated delivery by Monday, Jun 8
The order should be placed with a valid prescription

Due to the nationwide lockdown, all orders will take longer to get delivered.
Delivering to
CHANGE
Additional offers
Paytm: Pay using Paytm wallet on your first ever transaction with 1mg and get up to 1000 Paytm First Points on the minimum order value of ₹500. Offer valid till 30th June 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.