Clonafit 0.25mg Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Clonafit in Gujarati)

 • વાઇ
 • ચિંતાનો વિકાર

ની આડઅસરો (Clonafit side effects in Gujarati)

Common
 • સ્મૃતિદોષ
 • ચક્કર ચડવા
 • ઘેન
 • હતાશા
 • મૂંઝવણ
 • અસંકલિત શરીરનું હલનચલન

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Clonafit in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Clonafit 0.25 mg Tablet લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Clonafit works in Gujarati)

Clonafit 0.25 mg Tablet એ મગજમાં ચેતા કોષોની અસાધારણને વધુ પડતી પ્રવૃત્તિને દાબવા, એક રસાયણવાહક GABA ની ક્રિયાને વધારીને ઊંઘને પ્રેરિત કરે છે અને આંચકી કે તાણને નિયંત્રિત કરે છે.

ચેતવણીઓ (Clonafit related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Clonafit 0.25 mg Tablet આલ્કોહોલ સાથે લેવામાં આવે તો વધારે તંદ્રા અને ઠંડા સ્થિરતા થઈ શકે છે. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Clonafit 0.25 mg Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Clonafit 0.25 mg Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે સાવધાની રાખ્વાની સલાહ છે. Clonafit 0.25 mg Tablet ને કારણે આડ અસરો થઈ શકે જે ડ્રાઇવ કરવાની તમારી ક્ષમતા પર અસર કરી શકે.
કિડની
Clonafit 0.25 mg Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Clonafit 0.25 mg Tablet નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
જો તમે ગંભીર યકૃત રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. Clonafit 0.25 mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.

જો તમે Clonafit ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Clonafit 0.25 mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Clonafit 0.25 mg Tablet
₹1.94/Tablet
Zapiz 0.25 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹1.52/Tablet
save 22%
₹1.82/Tablet
save 6%
Clotas 0.25mg Tablet
Tas Med India Pvt Ltd
₹1.86/Tablet
save 4%
Clomid 0.25 Tablet
Midas Healthcare Ltd
₹2.2/Tablet
14% costlier
C Trika 0.25mg Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹1.8/Tablet
save 7%

નિષ્ણાત સલાહ

 • Clonafit 0.25 mg Tablet થી વ્યસન થઇ શકે, તેથી ડોકટર દ્વારા લખી આપ્યા પ્રમાણે લેવી.
 • Clonafit 0.25 mg Tablet નો ઉપયોગ બંધ કરવો નહીં, સિવાય કે તેમ કરવાનું ડોકટરે તમને સલાહ આપી હોય. બંધ કરવાથી ત્યાગના લક્ષણો થઇ શકે, જેમાં આંચકીનો સમાવેશ થઇ શકે.
 • Clonafit 0.25 mg Tablet થી ખાસ કરીને વયોવૃદ્ધ દર્દીઓમાં યાદશક્તિની સમસ્યાઓ, સુસ્તી, મુંઝવણ થઇ શકે.
 • મોટા ભાગના લોકો એવું જણાઇ શકે કે તે સમય જતાં ઓછી અસરકારક બને.
 • Clonafit 0.25 mg Tablet લીધા પછી ડ્રાઇવિંગ કરવું નહીં કેમ કે તેનાથી સુસ્તી, ચક્કર અને મુંઝવણ થઇ શકે.
 • Clonafit 0.25 mg Tablet લો ત્યારે દારૂ પીવો નહીં, કેમ કે તેનાથી અતિશય સુસ્તી આવી શકે.
 • આ દવા દાખલ કરવા દરમિયાન જો તમે સગર્ભા હોવ કે સગર્ભા બનવાનું આયોજન કરતાં હોવ તો તત્કાલ તમારા ડોકટરને જણાવો.
  n

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Clonafit લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Altole, Pandosun
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Leparox, Prx
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Imirise
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Valkid
ગંભીર
બ્રાન્ડ: R Zep
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Indizole, Itraspan, Itzo
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Ulcevin, Altirab, Rabsure
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Norma
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Stoin
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Oxzey
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

Clonafit સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
I am dipressed in this time l am using clonafit tablet 0.5 mg what do this correct prosigure Please suggest problems ?
Dr. M. K. Ansari
Neurologist
Plz consult a psychiatrist
why his heart beat fast when he walk for single minute? he is using medicine clonafit beta pescribed by docter.
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatrist
Stress cause chemical response in brain with number of physical and psychological effects. Acute stress can trigger of anxiety and long term stress, even if it is low intensity can cause permanent changes. Your heart, muscles, nervous system, immunity, all get affected. Fatigue, lethargy, muscle aches and pains, lack of enthusiasm, irritability and sleep disturbance may occur. Lifestyle malfunction result and social and interpersonal health suffer. Psychotropic medicines correct those chemical responses so that impact of stress is lower. Additional psychotherapy helps develop better coping. For further information, you may go through the following link- http://drjyotikapoor.com/2015/01/26/stress-its-effects-on-our-body-and-mind/
arrow
શું તમારી પાસે Clonafit 0.25 mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is Clonafit a sleeping pill?

Clonafit is not used as a sleeping pill, as it may cause difficulty in sleeping.

Q. Can Clonafit be taken for longer term?

You need to take Clonafit as long as doctor has advised you. Suddenly stopping it or changing the dose may cause seizures to recur. Long-term use may make you dependent on it so consult your doctor if you have any concerns.

Q. On stopping Clonafit what kind of withdrawal symptoms occur?

The common symptoms seen after stopping Clonafit abruptly or reducing the dose too quickly include difficulty in sleeping, changes in mood, and increased sweating. It can also result in muscle pain, headache, shaking (tremor) or feeling restless, feeling very anxious, tense, confused, and irritable or agitated.

Q. How can I look for early symptoms of suicidal thoughts and actions?

You should pay attention to any changes, especially sudden changes in mood, behaviors, thoughts, or feelings. Keep all follow-up visits with your doctor as scheduled. Call your doctor as needed, especially if you are worried about symptoms.

Q. Does Clonafit cause weight gain?

Both weight gain and weight loss have been reported with the use of Clonafit. However, these are uncommon side effects of Clonafit. Consult a dietician and follow a diet plan to maintain your weight.

Q. Can Clonafit affect my memory?

Though memory does not get affected in everyone but in some cases the use of Clonafit has shown memory-related problems. The patient may complain of partial or complete inability to recall the recent past.

Q. Can Clonafit be harmful if more than the recommended doses are used?

If more than the recommended doses of Clonafit are taken, it can cause sleepiness, changes in speech, abnormalities in eye movements, and confusion. Coma may also occur but lasts only for few hours. Usually overdose of Clonafit is not life threatening.

Q. Can I take Clonafit and zolpidem together?

The combination of Clonafit and zolpidem should be avoided as it may have increased chances of side effects. If both are to be used then dose of Clonafit should be reduced, to prevent side effects.

Q. Can Clonafit and quetiapine be taken together?

If both Clonafit and quetiapine are used together the side effects may increase. The side effects which may appear are drowsiness, confusion, weakness, breathing trouble, and ataxia (loss of full control of bodily movements).

સંબંધિત વસ્તુઓ

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Stahl SM, editor. Clonazepam. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 137-41.
 2. McNamara JO. Pharmacotherapy of the Epilepsies. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 598-99.
 3. Porters RJ, Meldrum BS. Antiseizure Drugs. Sedative-Hypnotic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 415.
 4. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 301-303.
 5. Clonazepam. Roche; [revised Apr. 2009]. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. U.S. National Library of Medicine. Clonazepam. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Clonazepam. Boucherville, Québec: Sandoz Canada Inc.; 2018. [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 22 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
208, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
+91
Reliable

All products displayed on 1mg are 100% genuine and all labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are 100% genuine.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.