Aquaviron Injection 1ml

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
નિર્માતા
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Aquaviron Injection 1ml is a medicine used in the treatment of male hypogonadism caused due to low testosterone levels. It is only prescribed to the men with known medical conditions. It helps in restoring the level of testosterone in the male body.

Aquaviron Injection 1ml is injected directly into the skin or muscles under the medical supervision of a doctor. It should be taken as your doctor's advice. The dose and how often you take it depends on what you are taking it for. Your doctor will decide how much you need to improve your symptoms. You should take this medicine for as long as it is prescribed for you.

The most common side effects of this medicine include acne, breast enlargement, voice change, and injection site reactions (pain, swelling, redness). If these bother you or appear serious, let your doctor know. There may be ways of reducing or preventing them.  Some side effects may mean you should stop taking this medicine shortness of breath, frequent or persistent erections, and low sperm count.

Before taking this medicine, tell your doctor if you have ever had high blood pressure, heart attack, and stroke. Your doctor should also know about all other medicines you are taking as many of these may make this medicine less effective or change the way it works. Your doctor might perform regular blood tests to keep track of testosterone, and prostate-specific antigen (PSA) levels.

ના ઉપયોગો (Uses of Aquaviron Injection in Gujarati)

 • પુરુષ હાઇપોગોનાડીઝમ (પુરુષ હોર્મોનમાં ઘટાડો)

ની આડઅસરો (Side effects of Aquaviron Injection in Gujarati)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Aquaviron

 • વધેલ લાલ લોહીના કોષ

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Aquaviron Injection in Gujarati)

તમારા ડોકટર કે નર્સ તમને આ દવા આપશે. કૃપા કરીને જાતે દવા લેવી નહીં.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Aquaviron Injection works in Gujarati)

Aquaviron Injection 1ml is similar to the natural male hormone, testosterone. It works by replenishing the deficient testosterone levels in adult men. Lack of testosterone may cause various health problems including impotence, infertility, low sex drive, tiredness, depressive mood and bone loss.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
અસુ‌રક્ષિત
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Aquaviron Injection 1ml નો ઉપયોગ કરવો અતિ જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય અને પ્રાણીઓના અભ્યાસ ગર્ભાશય પર નોંધપાત્ર નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
સ્તનપાન દરમિયાન Aquaviron Injection 1ml ના ઉપયોગ પર કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડ્રાઇવિંગ
સુરક્ષિત
Aquaviron Injection 1ml થી સામાન્યપણે તમારી ડ્રાઇવ કરવાની વાપરવાની ક્ષમતાને અસર થશે નહીં.
કિડની
CONSULT YOUR DOCTOR
મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Aquaviron Injection 1ml ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
CONSULT YOUR DOCTOR
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Aquaviron Injection 1ml ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
આ દવા માટે કોઈ વિકલ્પ મળ્યા નથી

નિષ્ણાત સલાહ

 • You have been prescribed Aquaviron Injection 1ml for the treatment of low testosterone levels.
 • Your doctor will administer this injection into a muscle or skin.
 • Your doctor may monitor you for 30 minutes after your shot to make sure you do not develop breathing problems or get a severe allergic reaction due to the medicine.
 • Your doctor may get your blood tests done regularly to monitor red blood cells, liver function, testosterone, and prostate specific antigen (PSA) levels while taking Aquaviron Injection 1ml.
 • Inform your doctor if you experience symptoms such as frequent or persistent erections, irritability, nervousness or weight gain after starting treatment with this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Androgens Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
SEX STIMULANTS REJUVENATORS

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
I am a Bodybuilder. I want to take Aquaviron Injection for muscle Growth. Is there any precution should be taken for that? Is there any side effect?
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
Testosterone if taken in excess can cause frequent erections, prostrate pronlems, kidney problems, acne, loss of hair etc etc so unless u have a deficiency it is not indicated just for muscle growth
My son born as 7.5 month premature.he has hypospadia problem in his penis.might gone through surgery.plz suggest Is there any kind of risk related to his health. Dr.has suggested to take to testoviron injection approx 3 as his penile growth is less.is dere any kind of side effect. Plz reply Injection name aquaviron 25 mg.is there any kind of risk after surgery.
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
please consult to endocrinologist or child specialist. Please do investigation to make diagnosis.
arrow
શું તમારી પાસે Aquaviron Injection 1ml થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. What is Aquaviron Injection 1ml and what is it used for?

Aquaviron Injection 1ml is an injectable preparation which contains a synthetic form of testosterone (a male sex hormone). It is used in the treatment of male hypogonadism (a condition in which the body does not produce enough testosterone).

Q. Can Aquaviron Injection 1ml be used for body building purpose?

No, Aquaviron Injection 1ml should not be used for increasing muscle mass and physical ability in healthy individuals, as this may cause harmful effects when used inappropriately. Also, in healthy individuals, if Aquaviron Injection 1ml is given externally, it may cause hormonal imbalance.

Q. How long does it take for Aquaviron Injection 1ml to show its effects?

While some of the effects of Aquaviron Injection 1ml may start showing effects after 3 weeks, some may take longer. For example, effect on sexual interest appears after 3 weeks, while changes in erections/ejaculations may take up to 6 months.

Q. Who should not take Aquaviron Injection 1ml?

Aquaviron Injection 1ml should not be given to men with breast cancer, prostate cancer and kidney disease. It should be avoided in patients who had or presently have liver cancer and in those who have increased levels of calcium in blood. It should not be used by females, children below 18 years, and elderly patients more than 65 years of age.

Q. What are the major health risks associated with Aquaviron Injection 1ml therapy?

The major health risks associated with the use of Aquaviron Injection 1ml in men are heart attack, stroke, and prostatic carcinoma.

Q. Will there be a problem if I am taking warfarin and have started Aquaviron Injection 1ml?

You should get blood tests done more frequently for checking your bleeding time (time taken to stop bleeding) when you are taking warfarin along with Aquaviron Injection 1ml, especially when starting and stopping Aquaviron Injection 1ml. Talk to your doctor for advice.

Q. Can Aquaviron Injection 1ml have any harmful effect if I am a diabetic?

Aquaviron Injection 1ml may decrease blood glucose levels, and therefore, the dose of antidiabetic medicines should be reduced. Consult your doctor for advice.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Snyder PJ. Androgens. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1195-206.
 2. Masters SB. Hypothalmic & Pituitary Hormones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 719-22.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1335-37.
 4. Testosterone. Jena, Germany: Ever Pharma Jena; 2018. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Testosterone Enantate. Berlin, Germany: Bayer AG; 2017. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Mayo Clinic. Testosterone. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Drugs.com. Testosterone. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ

16th Floor, Godrej BKC, Plot – C, “G” Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051, India
Country of Origin: India
Best Price
₹1385.67
MRP1630.2  Get 15% OFF
12 injections in 1 packet
વેચાઈ ગયુ

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.