Home>Apetamin>apetamin syrup in gujarati

Apetamin Syrup in Gujarati

Tablets India Limited

Apetamin Syrup માટે કમ્પોઝિશન (Composition for Apetamin Syrup in Gujarati)

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Apetamin Syrup નો પ્રાથમિક ઉપયોગ (Primary uses of Apetamin Syrup in Gujarati)

ભૂખ વધારનાર, એલર્જીક વિકાર
સંભવિત રીતેunsafeની સાથે
આલ્કોહોલ
MRP
124.35
200 ml in 1 bottle
ADD TO CART
Best Price ₹99.48
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout
Apetamin ની ઝાંખી (Medicine Overview of Apetamin in Gujarati)

ના ઉપયોગો (Uses of Apetamin in Gujarati)

ભૂખ વધારનાર અને એલર્જીક વિકાર ની સારવારમાં Apetamin Syrup નો ઉપયોગ કરાય છે

ની આડઅસરો (Apetamin side effects in Gujarati)

Common

ઘેન

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Apetamin in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સૂચનાઓ માટે લેબલ તપાસો. માપવાના કપથી તેને માપો અને મોં દ્વારા તે લો. બરાબર હલાવો અને ઉપયોગ કરો. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Apetamin Syrup લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Apetamin works in Gujarati)

Apetamin Syrup એ જમાવ, ખંજવાળ અને અન્ય એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓનું કારણ બનતાં રસાયણોને અવરોધે છે.
Apetamin પર ગહન માહિતી (In Depth Information on Apetamin in Gujarati)

ચેતવણીઓ (Apetamin related warnings in Gujarati)

Apetamin માટે ખાસ સાવચેતી (Special precautions for Apetamin in Gujarati)
આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Apetamin Syrup આલ્કોહોલ સાથે લેવામાં આવે તો વધારે તંદ્રા અને ઠંડા સ્થિરતા થઈ શકે છે.
સગર્ભાવસ્થા
સંભવિતપણે સલામત
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Apetamin Syrup નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Apetamin Syrup ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
જો તમે ગંભીર મૂત્રપિંડ રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. Apetamin Syrup ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.
લિવર
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Apetamin Syrup ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Apetamin ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

uses
If you miss a dose of Apetamin Syrup, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

દર્દીની ચિંતા

Apetamin સંબંધિત પ્રશ્નો

Can I take apetamin syrup for weight gain
Dr. Waseem Mirza
Sexologist
Hello, greetings from 1mg.comYes u can take it But generally it's effect is seen in childrenHello, greetings from 1mg.com. Healthy weight gain is important, take nutritious diet and do moderate exercise as well. You can eat egg whites, chicken, dates, nuts like almonds, walnuts, peanuts etc, roasted channa, milkshake, paneer, fruits like banana etc Take one glass of warm milk daily in morning with 1 tsf honey in it. do some work out as well, along with the inclusion of some protein supplements in ur diet. take any multivitamin supplement like tab supradyn(https://www.1mg.com/otc/supradyn-tablet-otc111980) 1 tab per day. Get adequate sleep daily for 6-8 hours. kindly consult with a nearby dietitian for a personalised diet chart. Hope it helps.
Can I take apetamin syrup for weight gain
Dr. Waseem Mirza
Sexologist
Hello, greetings from 1mg.comYes u can take it But generally it's effect is seen in childrenHello, greetings from 1mg.com. Healthy weight gain is important, take nutritious diet and do moderate exercise as well. You can eat egg whites, chicken, dates, nuts like almonds, walnuts, peanuts etc, roasted channa, milkshake, paneer, fruits like banana etc Take one glass of warm milk daily in morning with 1 tsf honey in it. do some work out as well, along with the inclusion of some protein supplements in ur diet. take any multivitamin supplement like tab supradyn(https://www.1mg.com/otc/supradyn-tablet-otc111980) 1 tab per day. Get adequate sleep daily for 6-8 hours. kindly consult with a nearby dietitian for a personalised diet chart. Hope it helps.

વપરાશકર્તાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રતિસાદ (User Submitted Feedback For Apetamin Syrup in Gujarati)

Survey Participants: 139
Disclaimer
“The following are the results of on-going survey on 1mg.com for Apetamin Syrup in Gujarati. These results only indicate the perceptions of the website users. Please base your medical decisions only on the advice of a doctor or a registered medical professional.”

Apetamin માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (Frequently asked questions about Apetamin in Gujarati)

Cyproheptadine માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Q. Is cyproheptadine used to gain weight/for headaches?
No, cyproheptadine is used for treatment of allergies. Patient should follow the advice of doctor regarding its use
Q. Is cyproheptadine a narcotic/antihistamine/anticholinergic/steroid?
Cyproheptadine is antihistaminic drug which may have anticholinergic effects. It is not a narcotic/steroid
Q. Is cyproheptadine over the counter?
No, it is available with doctor's prescription only
Q. Is cyproheptadine safe?
It is safe if used at prescribed dose and duration as advised by your doctor
Q. Can I take cyproheptadine with Benadryl/Tylenol/ibuprofen?
Yes, but Benadryl contains some amount of antihistaminic drug which may alter the effects of cyproheptadine. Always consult your doctor for the change of dose regimen or an alternative drug of choice that may strictly be required
Q. Does cyproheptadine get you high/make you gain weight/increase appetite/make you hungry?
Cyproheptadine causing these side effects is rare or uncommon. However, always consult your doctor if you experience such side effects
Q. Does cyproheptadine affect birth control?
No, it does not affect birth control. Patient should follow the advice of doctor before its use
Q. Does cyproheptadine have codeine/acetaminophen in it?
No, it does not contain codeine/acetaminophen in it.

Apetamin આ દવાઓ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Apetamin લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
Apetamin સાથે Nitrazepam
મધ્યમ
Nitrazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Konit
Apetamin સાથે Erythromycin
મધ્યમ
Erythromycin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Arthrox
Apetamin સાથે Chlordiazepoxide
મધ્યમ
Chlordiazepoxide રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Equblam
Apetamin સાથે Roxithromycin
મધ્યમ
Roxithromycin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Zuroxy, Roxilim, Rox Thro, Ani Rox, Enirox, Rin
Apetamin સાથે Diazepam
મધ્યમ
Diazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Dizapam
Apetamin સાથે Lorazepam
મધ્યમ
Lorazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Psycopan
Apetamin સાથે Clobazam
મધ્યમ
Clobazam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Risure
Apetamin સાથે Betahistine
મધ્યમ
Betahistine રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Histiwel
Apetamin સાથે Alprazolam
મધ્યમ
Alprazolam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Eurolam, Tenzo, Indolam, Alzopam
Apetamin સાથે Clonazepam
મધ્યમ
Clonazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Panik
One of the following vendor pharmacies will deliver Apetamin Syrup: HIP, LHP, RKS, ALY, GPP, GMA, SHC, XMX, MAP, MDN, KIS, AVB, ATP, MTD, SBA, PRL, WSI, PMA, AFT, RGH, SJP, RAC, AMR, BAL, DHP, GGL, SCP, OHM, SDM, THP, FRS, PSF, AAR, SAF, SHG, KLC, DPL, DYG, SVS, GEO, HMP, SWP, GLD, PRT, RWL, BLE, ZVP, AAA, SPF, PNT, RDH, HPC, HNP, AMH, TNH, JSL, PRN, SHD, DRA, IAD, SMS, RUS, MJT, RPP, PHC, SMN, VRS, RRP, GBL, DPP, SSI, SNH, ZPR, VTR, NLP, BKB, PNQ, BHP, DAO, AVL, VNS, CTP, JIV, NXG, DLP, TSS, USF, MRS, WDE, KAL, DFP, USM, IPP, NVL, SNG, EAN, EEC, KHC, KHP, TAT, SOF, PVP, GDA, BJR, EPS, OIP, HAT, BLS, ANT, GTC, HPP, STS, SPD, PTP, TAP, BNT, RHW, APS, CZT, MKE, NVY, UVD, SAA, SIO, OWN, SBN, HWS, SHN, SPV, MAX, GFL, WHP, RYL, KIM, BNC, KHD, WPL, ANP, GHR, NXT, SGC, MTM, CLT, HTS, PSE, JVO, MLC, PTI, PWN, BDI, HSP, NTB, AGP, LCC, MOM, BIO, DGN, ENP, IMC, MDO, HBV, OWP, EVP, HZF, LHA, WHL, KHH, HTV, RTL, BLP, BMJ, FGH, SWA, 1MH, NTL, RHS, BGS, SLC, OLT, ESY, OBS, DZY, HGI, AHP, VSC, MAM, APT, PPR, JHC, UMP, EQN, PEN, CMD, BJP, SYN, HEX, AXM, GNC, UHP, SGH, RWP, BHA, FRM, GPT, AGT, SLN, RPI, ARD, BRC, VHP, CMC, DHR, NPH, MBP, ADT, JBT, SSS, IPL, VVN, AYU, NPS, BTM, RPA, VDH, MIP, LIP, HSM, LMS, NEO, INC, JJE, MFN, NLC, AAY, FIP, VJS, NNP, QTM, 4IT, BSN, BBN, HLT, NFP, KMC, ABP, SVH, OMV, KNH, BHS, TOM, ALC, NDP, MKS, HCP, NEW, PLT, SRG, ASP, GLM, AMM, SBL, MSD, VOP, AVS, BBS, CRN, WAD, RDR, SAH, BNA, 9MM, PHN, UPA, ANS, SCH, RSA, AYN, VSL, YAG, PRC, STA, CPK, ZEL, QLF, AYM, SDE, EMB, JVN, NSL, NAS, MDI, BSL, DVH, DYL, MDH, NLG, ATL, BAP, BHM, RHL, NWP, DLY, MKT, RVC

Apetamin નો વિકલ્પ (Substitutes for Apetamin in Gujarati)

Practin Syrup
Wockhardt Ltd
₹0.5/ml of Syrup
save 20%
Cyprosine 2mg/5ml Syrup
Libra Drugs India
₹0.47/ml of Syrup
save 25%
₹0.45/ml of Syrup
save 27%
Cyprosine 2mg/5ml Drop
Libra Drugs India
₹2.22/ml of Drop
257% costlier
Add App 2mg/5ml Syrup
Cadila Pharmaceuticals Ltd
₹0.15/ml of Syrup
save 76%
Authored by
1mg Medical Experts Team
Read Our Editorial Policy
સંબંધિત ઓટીસી પ્રૉડક્ટ્સ
Becosules Capsule
MRP34.336% off
32
Shelcal -500 Tablet
MRP827% off
76
Dexorange Syrup
MRP120.076% off
112
Orofer XT Tablet
MRP129.9514% off
111
Electral Powder
MRP18.63% off
18
Himalaya Liv.52 Syrup
MRP1155% off
109
Zincovit Tablet
MRP909% off
82
Gemcal Soft Gelatin Capsule
MRP2607% off
242
Enterogermina Oral Suspension
MRP46.197% off
43
A to Z NS Tablet
MRP79.457% off
74
ટોચનાફિઝિશ્યન
MBBS, MD, Fellowship
4.5
MBBS
4.6
MBBS, MD
4.7
MBBS, Fellowship
4.1
MBBS, MD, Fellowship, Fellowship
5.0
cross img