Home>Apetamin>apetamin syrup

Apetamin Syrup

icon
Tablets India Limited

Apetamin Syrup માટે કમ્પોઝિશન (Composition for Apetamin Syrup in gujrati)

iconપ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

Apetamin Syrup નો પ્રાથમિક ઉપયોગ (Primary uses of Apetamin Syrup in gujrati)

ભૂખ વધારનાર, એલર્જીક વિકાર
સંભવિત રીતેunsafeની સાથે
icon
આલ્કોહોલ
Apetamin Syrup
Apetamin Syrup
MRP
113.3
200 ml in 1 bottle
સૂચી માં સામેલ કરો

Apetamin ની ઝાંખી (Medicine Overview of Apetamin in gujrati)

uses

ના ઉપયોગો (Uses of Apetamin in gujrati)

ભૂખ વધારનાર અને એલર્જીક વિકાર ની સારવારમાં Apetamin Syrup નો ઉપયોગ કરાય છે
uses

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Apetamin in gujrati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સૂચનાઓ માટે લેબલ તપાસો. માપવાના કપથી તેને માપો અને મોં દ્વારા તે લો. બરાબર હલાવો અને ઉપયોગ કરો. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Apetamin Syrup લેવી વધારે સારી છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Apetamin works in gujrati)

Apetamin Syrup એ જમાવ, ખંજવાળ અને અન્ય એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓનું કારણ બનતાં રસાયણોને અવરોધે છે.

Apetamin પર ગહન માહિતી (In Depth Information on Apetamin in gujrati)

ચેતવણીઓ (Apetamin related warnings in gujrati)
Apetamin માટે ખાસ સાવચેતી (Special precautions for Apetamin in gujrati)
આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Apetamin Syrup આલ્કોહોલ સાથે લેવામાં આવે તો વધારે તંદ્રા અને ઠંડા સ્થિરતા થઈ શકે છે.
સગર્ભાવસ્થા
સંભવિતપણે સલામત
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Apetamin Syrup નો ઉપયોગ કરવો કદાચ સલામત છે
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ ઓછી નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે કે કોઈ નુકસાનકારક અસર દર્શાવતું નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Apetamin Syrup ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
જો તમે ગંભીર મૂત્રપિંડ રોગથી પીડાતા હોવ તો તમારા ડૉકટર સાથે વાત કરો. Apetamin Syrup ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે.
લિવર
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Apetamin Syrup ના વપરાશ વિશે મર્યાદિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Apetamin ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?uses

If you miss a dose of Apetamin Syrup, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

દર્દીની ચિંતા

વપરાશકર્તાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રતિસાદ (User Submitted Feedback For Apetamin Syrup in gujrati)

Survey Participants: 135
Disclaimer
“The following are the results of on-going survey on 1mg.com for Apetamin Syrup. These results only indicate the perceptions of the website users. Please base your medical decisions only on the advice of a doctor or a registered medical professional.”

Apetamin માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (Frequently asked questions about Apetamin in gujrati)

Cyproheptadine માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

Q. Is cyproheptadine used to gain weight/for headaches?
No, cyproheptadine is used for treatment of allergies. Patient should follow the advice of doctor regarding its use
Q. Is cyproheptadine a narcotic/antihistamine/anticholinergic/steroid?
Cyproheptadine is antihistaminic drug which may have anticholinergic effects. It is not a narcotic/steroid
Q. Is cyproheptadine over the counter?
No, it is available with doctor's prescription only
Q. Is cyproheptadine safe?
It is safe if used at prescribed dose and duration as advised by your doctor
Q. Can I take cyproheptadine with Benadryl/Tylenol/ibuprofen?
Yes, but Benadryl contains some amount of antihistaminic drug which may alter the effects of cyproheptadine. Always consult your doctor for the change of dose regimen or an alternative drug of choice that may strictly be required
Q. Does cyproheptadine get you high/make you gain weight/increase appetite/make you hungry?
Cyproheptadine causing these side effects is rare or uncommon. However, always consult your doctor if you experience such side effects
Q. Does cyproheptadine affect birth control?
No, it does not affect birth control. Patient should follow the advice of doctor before its use
Q. Does cyproheptadine have codeine/acetaminophen in it?
No, it does not contain codeine/acetaminophen in it.

Apetamin આ દવાઓ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Apetamin લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
Apetamin સાથે Zafirlukast
ગંભીર
Zafirlukast રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Zuvair
Apetamin સાથે Chlordiazepoxide
મધ્યમ
Chlordiazepoxide રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Zepox, Anxibrium, Poxid, Peaceoxide, Anxon H, Equilibrium, Cloxide, Librel
Apetamin સાથે Erythromycin
મધ્યમ
Apetamin સાથે Etizolam
મધ્યમ
Etizolam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Etilax, Etirest, Etimark, Etizep, Etilaam, Solopose, Lam ET, Suprabenz, Sylkam, Etizoram
Apetamin સાથે Midazolam
મધ્યમ
Midazolam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Medzol, Mezolam, Midfast, Fulsed, Midosed, Midzee
Apetamin સાથે Diazepam
મધ્યમ
Diazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Peptica, Placidox, Shipam, Anxol, D P M, Paxum
Apetamin સાથે Nitrazepam
મધ્યમ
Nitrazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Nap, Nitraz, Nzm, Sopor, N Tra, Nira, Hypnoril, Nitab, Hypnocent
Apetamin સાથે Hyoscyamine
મધ્યમ
Hyoscyamine રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Eupep
Apetamin સાથે Univestin
મધ્યમ
Univestin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Uniortho
Apetamin સાથે Spiramycin
મધ્યમ
Spiramycin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Spiramycin, Macromycin, Spiratox
Apetamin સાથે Clobazam
મધ્યમ
Clobazam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Solzam, Clozop, Oresta, Adinep, Clobakem, Bazzy, Kivizam, Clobanil, Adobe, Lobachek, C Baz, Lobaz, Zep
Apetamin સાથે Rifampicin
મધ્યમ
Rifampicin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Monocin, Rifacept, R-Cin, Montomycin, Ticin
Apetamin સાથે Lorazepam
મધ્યમ
Lorazepam રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Neulora, Loranxit, Larox, Agipam, Lorex, Loripam, Lorapax, Loxum, Lopez, Lozipam, Lorax, Lorawel, Tanzepam, Almazine, L. Pam, T Lor, Lorvan, Lorazine
Apetamin સાથે Azithromycin
મધ્યમ
Azithromycin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Azitag, Maxithral, Azinova, Zithrocin, Azit, Zyloc, Nthrosin, Azilear, Rezim, Azrade, Bactiazi, Elderaze, Azilup, Laz, Aziwis, Unizith, Rti, Azimore, Azee, Azivista, Azlo, Azivent, Azibest, Morzit, Zady, Aziklin, Azinol, Rozy, Azitru, Remycine, Azileb, Azita, Aznee, Nazi, Azinix, Bio AZ, Azidep, Azirite, Zicin, Azibact, Zikem, Aziagio, Azad, Azithea, Threeomycin, A24, Azimacro, Aro, Aziclass, Uzazy, Azikaa, Azid, Zofacin, Trulimax, Azlupin, Uthral, Azigreat, Aziter, Azi Faith, Azigold, Rizax, Ecothral, Cazithro, Azitex, Azitus XL, Azinkya, Izamed, Azicom, Azimed, Macrozin, Azipos, Azipeg, Aziforce, Azoo, Azipar, Azito, Azitab, Azicure, Rowezy, Azilac, Azax, Zithrokem, Azitrac, Azam, Azimount, Direkt, Servazith, Azimint, Azure, Azilin, Azest, Azinew, Azinext, Miomycin, Aziten, Aziway, Azitech, Azicox, Azindica, Aziber, Yash ZI, Zithro, Azisef, Azitin, Zarocin, Maazi, Zomycin, Azopil, Azipar O, Azithree, Azilide, Azigo, Karizma, Aziday, Zithrox, Azenas, Retramycin, Azcre, Pratham, Azoxyn, Vicon, Elzee, Azu OD, Zithcure, Xith, Azitop, Azibig, Azyric, Azifem, Azibiotic, Azifine, Aziline, Azilet, Azotis, Nanogram, Zitro, Zithium, Aziford, Azicid, Ertycin, Azeloc, Azimax, Myaz, Azirav, Zithree, Azycin, Azicrat, Ezecure, Azisoft, Qazi, Activa, Azisuper, Izabof, Zenmac, Aziwar, Azimon, Zohri, Azi Q, Azysafe, Azsuch, Azitras, Azirom, Azikem, Nuazy, Myazi, Zitromycin, Deftolide, Ronin, Nazith, Prazith, Azitsa, Azitas, Azumin, Azforin, Litazith, Flaag, Azmox, Zithromax, 3A, Azitive, Stfaz, Azilife, Azizen, Aziyug, Ortiza, AZ3, Zitis, Wiazi, Azomarc, Azimech, Azimist, Aziral, Aziset, Azro, Onazit, Gemycine, Stumz, Systhral, AN 500, Azauk, Zylid, Aziruth, Azinix Sdp, Azimark, Azire, Azith, Azovid, Maczed, Azitec, Zizom, Avitla, Azikam, Azisara
Apetamin સાથે Clarithromycin
મધ્યમ
Clarithromycin રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Clarimac, Klarim, Cloff, Clarital, Truclar, Claricin, Bioclar, Claribid, Clarie, C Cin, Clarigard, Macrobid
Apetamin સાથે Rasagiline
સામાન્ય
Rasagiline રચનવાળી અન્ય દવાઓ: Rasalect, Relgin
One of the following vendor pharmacies will deliver Apetamin Syrup: DHR, BBN, KHH, HPC, BDN, GPT, SWP, OHM, ENP, MMS, TSS, HSP, AYM, BLE, SCH, JIV, 9MM, TFP, SVS, USF, LMS, PVP, BBS, BLS, SDM, DLP, SMN, PRT, GTK, UBL, PWN, BGS, NDP, NNH, KAL, SHC, BLP, AAY, MAX, KMC, AVS, SGH, CLT, MAP, ZPR, BHP, BAP, SLN, MDO, VRS, QTM, SRG, AMR, ATL, UMP, WSI, CHP, RPI, TNH, RSS, BIO, PRN, DGN, VDH, 9T9, LHA, AWS, OWP, HGI, DPL, ZEL, OLT, BAL, PEN, AGT, NTB, PLT, MPC, JHC, RDR, DAO, NVY, RKS, FGH, HEX, NNP, BTM, BMJ, BHM, ABP, EMB, BSN, GNC, ARD, PTI, GHR, THP, DHP, PPR, IAD, DYG, GBL, PNT, RDH, IPL, RJH, 4IT, ADT, JVN, HMP, JBT, LCC, PMA, HZF, GTC, SVH, NSL, KIS, MAM, SYN, HAT, EPS, OIP, HNP, PHN, DVH, EAN, STA, NVL, DPP, RHL, HTS, MLC, BHS, MBP, MAK, SWT, BNA, KHC, ATP, MKT, SSA, AYU, ANT, TRP, SAF, ANP, VJS, SGC, ZVP, HBV, SWA, KNH, MSD, RHW, JVO, SJP, BHA, NAS, ESY, RWP, WHL, RPP, JSL, DZY, QLF, HIP, DFP, RSA, SBA, EQN, AAR, TOM, GPP, SBL, EVP, SPD, SHD, UHP, MDH, VNS, RUS, NXG

Apetamin નો વિકલ્પ (Substitutes for Apetamin in gujrati)

Practin Syrup
Wockhardt Ltd
₹0.5/ml of Syrup
save 12%
Practin EN Syrup
Wockhardt Ltd
₹0.51/ml of Syrup
save 10%
Cyprosine 2mg/5ml Syrup
Libra Drugs India
₹0.47/ml of Syrup
save 17%
₹0.45/ml of Syrup
save 20%
Cyprosine 2mg/5ml Drop
Libra Drugs India
₹2.22/ml of Drop
291% costlier
સંબંધિત ઓટીસી પ્રૉડક્ટ્સ
Becosules Capsule
MRP34.334% off
33
Shelcal -500 Tablet
MRP828% off
75
Dexorange Syrup
MRP120.076% off
112
Orofer XT Tablet
MRP118.2510% off
106
Gemcal Soft Gelatin Capsule
MRP236.57% off
220
Electral Powder
MRP18.63% off
18
Himalaya Liv. 52 Syrup
MRP1104% off
105
Enterogermina Oral Suspension
MRP46.199% off
42
Zincovit Tablet
MRP907% off
83
Folvite 5mg Tablet
MRP64.757% off
60
ટોચનાફિઝિશ્યન
Dr. Pooja Khosla
MBBS, MD, Fellowship
4.5
4.7
Dr. Sunil Sekhri
MBBS, Fellowship
4.1
Dr. Yoginder Gupta
MBBS, MD, Fellowship, Fellowship
5.0
cross img