Amitone 10mg Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Amitone in Gujarati)

હતાશા અને ન્યૂરોપેથિક દુખાવો (ચેતામાં નુકસાન થવાને કારણે દુખાવો) ની સારવારમાં Amitone 10 mg Tablet નો ઉપયોગ કરાય છે

ની આડઅસરો (Amitone side effects in Gujarati)

Common
  • ઘેન
  • ઝાંખી દ્રષ્ટિ
  • હ્રદયના દરમાં વૃદ્ધિ
  • સૂકું મોં
  • કબજિયાત
  • વજનમાં વધારો
  • પેશાબ કરવામાં મૂશ્કેલી
  • ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન (લોહીનું ઓછું દબાણ)

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Amitone in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. તે ભોજન સાથે કે તેના વિના લઈ શકાશે, પણ એક નિશ્ચિત સમય પર રોજિંદા Amitone 10 mg Tablet લેવી વધારે સારી છે.

ચેતવણીઓ (Amitone related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Amitone 10 mg Tablet આલ્કોહોલ સાથે લેવામાં આવે તો વધારે તંદ્રા અને ઠંડા સ્થિરતા થઈ શકે છે.
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Amitone 10 mg Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
પશુઓના ગર્ભાશય પર અભ્યાસ નુકસાનકારક અસર દર્શાવે છે. જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા મળી શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
ચેતવણી
Amitone 10 mg Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે અસુ‌રક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ છે.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
Amitone 10 mg Tablet મૂત્રપિંડ રોગ દરમિયાન ઉપયોગ કરવાકદાચ સલામત છે. ઉપલબ્ધ મર્યાદિત માહિતી સૂચિત કરે છે કે Amitone 10 mg Tablet નો ડોઝ સમાયોજન મૂત્રપિંડ રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં આવષ્યક નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Amitone 10 mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Amitone ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Amitone 10 mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Amitone 10 mg Tablet
₹1.62/Tablet
₹2.41/Tablet
49% costlier
Eliwel 10mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹2.41/Tablet
49% costlier
Sarotena 10mg Tablet
Lundbeck India Pvt Ltd
₹2.41/Tablet
49% costlier
Amitop 10 Tablet
Tas Med India Pvt Ltd
₹2.17/Tablet
34% costlier
₹2.09/Tablet
29% costlier

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Amitone લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Eurolam
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Zosert
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Vlx
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Risure
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Tremash
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Panik
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Psycolith
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Shinosun
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Leparox, Prx
ગંભીર
બ્રાન્ડ: Psycopan
ગંભીર

દર્દીની ચિંતાઓ

Amitone સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
I am a known case of anxiety and depression. Due to my mother's death have become confined to the house since last 2 and half yrs as my father is bedridden with no one else to look after him. Last few days I am having increased bouts of crying and missing my mother. I am taking Tab Rexipra 10 1-0-1 Tab Amitone 25 0-0-1 Tab Zapiz 0.25 1-0-2 Please let me know what I can do to get over this crying spells. Also is this a psychiatric problem or just a normal reaction Thanks.
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatrist
If there is persistent stress in environment, the depression can become overwhelming. This is an exacerbation of symptoms but other than medicines, you also need to develop a healthy social life which acts as a buffer in times of ongoing stress.
Dear Sir, I'm already taking psychiatrist treatment from last 8-9 years. Currently I'm on - Flutee 40mg - 1 Cap OD Inderal TR 20mg - 1 Tab OD Lovax 300mg - 1 Tab BD Amitone 10mg - 1 Tab OD at night Still I'm having difficulties in concentrating, reading, working & breathing. Extreme problem of - Vision problem, hunger, weakness & tiredness, social anxiety, forgetfulness, headache, weight gain, loosing confidence, sexual weakness, suicidal thoughts, extreme fear like I'm passing out, nervousness, irritative temper, etc. I have lots of pressure due to financial problems & I cant do anything. Due to all of these mentioned problem its effecting my job & work as now I'm jobless even I didn't completed my graduation too. I always think of suicide because now I'm tired off as its has been very long time My conditions going worse day by day. Please help me to solve this i have already consulted so many psychiatrist. As my financial condition is very poor so I'm searching for best & cheap option. Sorry for the grammatical mistakes in my writing as my english is not so good. waiting for your reply PATIENT
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatrist
Based on your clinical history, your doctor plans the type of medicine and it's dose and duration. For first episode of anxiety/ depression/ panic, the usual maintenance phase is 6 months of asymptomatic period, after which medicines can be gradually tapered. But treatment may need to continue longer depending on severity and frequency of episodes. Treatment for Recurrent Depressive Disorder , psychotic disorders, Bipolar Affective Disorder and OCD usually lasts for much longer.To monitor any potential side effects and to take any decision to change medication or stop them, several factors have to be taken in account for which regular follow up with your psychiatrist is important. For second opinion, seek a proper consultation with another psychiatrist and take along your previous prescriptions. Response to medicines depends on- 1. Diagnosis 2. Adequate dose of medicines 3. Adequate duration of treatment 4. Regular Medicines 5. Individual factors like patient's metabolism, other medical conditions etc. Your medicines can be further increased or changed or psychotherapy recommended.
arrow
શું તમારી પાસે Amitone 10 mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વપરાશકર્તા પ્રતિસાદ


વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Can the use of Amitone lead to weight gain? If yes, how can it be managed?

You may gain weight once your treatment with Amitone begins. You can manage your weight gain by eating a healthy diet, consuming low-calorie food and including more vegetables and fruits in your diet. Regular physical exercise will also be very helpful.

Q. Is there anything I need to be careful about while on therapy with Amitone?

Amitone may cause drowsiness and dizziness, especially in the beginning of the treatment. Do not drive or work with tools or machinery if your alertness is affected. It is not advisable to drink alcohol during treatment with this medicine as it might increase sleepiness.

Q. Can the use of Amitone affect my sex life?

Yes, Amitone can affect sex life in both men and women. It may cause decreased sexual desire or you may experience discomfort during intercourse. Men may experience inability to develop or maintain erection during sexual activity and may be unable to have orgasm. If you notice these symptoms, do not stop taking the medicine but consult your doctor.

Q. I have been taking Amitone for depression since a week and now I feel that my life has come to end and sometimes I want to harm myself. What should I do? Is it because of the medicine?

You should immediately consult your doctor or go to the hospital. Your suicidal tendencies may have increased because of the medicine or because of your disease. This is more common in people who previously had suicidal tendencies or are young adults (less than 25 years old). Amitone takes about 2 weeks to show its effect but may take longer, however, it may differ from individual to individual. Therefore, when you start taking Amitone, you may have thoughts about killing or harming yourself.

Q. Can Amitone cause urinary problems?

Yes, Amitone can cause urinary problems. It is more commonly seen in elderly patients who are more than 65 years old. The patient may develop urinary tract infection or may complain of weakness. You should consult your doctor if you develop these symptoms.

Q. If my pain is not relieved, can I take more than the recommended dose?

No, Amitone should be strictly used only as prescribed by the doctor. If the dose exceeds, you may develop drowsiness, confusion, difficulty in speech, dry mouth, tiredness, difficulty in walking, fever, difficulty in breathing, blue discoloration of the skin and decreased heart beat. Your pain may not be relieved because Amitone takes about 2 weeks to show its effect, but may take longer. The time differs from individual to individual. Consult your doctor if your symptoms are not relieved.

Q. Does Amitone cause any effect on pregnancy or the newborn?

Do not take Amitone during pregnancy unless recommended by the doctor. If you take this medicine during the last trimester of the pregnancy, the newborn may develop symptoms such as irritability, rigidity, irregular body movements, irregular breathing, poor drinking, loud crying, difficulty in urinating and constipation.

Q. I have been prescribed Amitone for pain. When will I start feeling better?

You may start feeling better after 2 weeks of starting Amitone. However, it may take 4-6 weeks to see full benefits of the medicine.

Q. Can I stop taking Amitone when my pain is relieved?

No, do not stop taking Amitone even if the pain is relieved. Take Amitone as per your doctor’s advice. Stopping the medicine suddenly may cause unpleasant symptoms like headache, feeling unwell, sleeplessness and irritability. Consult your doctor for duration of the treatment since the dose of Amitone needs to be reduced gradually.

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Amitone uses in GujaratiAmitone side effects in Gujarati
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
Chinubhai Centre, Off. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. Gujarat. India.
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Amitone 10mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
MRP
16.19
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Best Price ₹12.95
20% OFF
Use Coupon HEALTH1020 during checkout