Aglonim 50mg Tablet

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે

નિરીક્ષણ

Introduction

Aglonim 50mg Tablet is a pain relieving medicine. It is used for treatment of inflammatory condition including joint disorders such as rheumatoid arthritis, postoperative painful condition, fever, and period pain.

Aglonim 50mg Tablet should be taken with food. This will prevent you from getting an upset stomach. In general, you should try to use the smallest amount necessary to control your symptoms, for the shortest possible time. You should take this medicine regularly while you need it. Try not to miss doses as this will make the medicine less effective.

Some common side effects of this medicine includes diarrhea, nausea, and vomiting. If any of these side effects do not resolve with time or get worse, you should let your doctor know. Your doctor may be able to suggest ways of preventing or reducing the symptoms.

To make sure it is safe for you, before taking this medicine, let your doctor know if you have any medical conditions or disorders. You should also tell your doctor all the other medicines you re using or taking. Pregnant and breastfeeding women should consult their doctors before using this medicine.

ના ઉપયોગો (Uses of Aglonim Tablet in Gujarati)

 • દુખાવો
 • તાવ

ની આડઅસરો (Side effects of Aglonim Tablet in Gujarati)

Common
 • ઊલટી
 • ઉબકા
 • યકૃત એન્ઝાઇમમાં વૃદ્ધિ
 • અતિસાર

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Aglonim Tablet in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. ખોરાક સાથે Aglonim 50mg Tablet લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Aglonim Tablet works in Gujarati)

Aglonim 50mg Tablet એ સોજા અને દુખાવાનું કારણ બનતાં રસાયણોને અવરોધે છે.

ચેતવણીઓ (Safety Advice in Gujarati)

આલ્કોહોલ
CONSULT YOUR DOCTOR
આલ્કોહોલ સાથે પરસ્પર ક્રિયા ની ખબર નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. કઈં નહીં
સગર્ભાવસ્થા
CONSULT YOUR DOCTOR
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Aglonim 50mg Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
CONSULT YOUR DOCTOR
સ્તનપાન દરમિયાન Aglonim 50mg Tablet ના ઉપયોગ પર કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
ડ્રાઇવિંગ
CONSULT YOUR DOCTOR
તે જાણમાં નથી કે Aglonim 50mg Tablet વાહન ડ્રાઇવ કરવાની કરવાની ક્ષમતાને બદલે છે કે કેમ. જો તમે સારવાર-સંબંધિત લક્ષણોનો અનુભવ કરો છો કે જે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અને પ્રતિક્રિયા આપવાની તમારી ક્ષમતા પર અસર કરે છે તો વાહન ડ્રાઇવ કરશો નહીં અથવા કોઈપણ સાધનો અથવા મશીનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Aglonim 50mg Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
અસુ‌રક્ષિત
યકૃત રોગ ધરાવતા દર્દીઓમાં Aglonim 50mg Tablet નો ઉપયોગ કદાચ અસુરક્ષિત છે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

જો તમે Aglonim ની માત્રા ચૂકી ગયા છો તો શુ કરશો?

If you miss a dose of Aglonim 50mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Alternate Brands

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Aglonim 50mg Tablet
₹0.32/Tablet
₹3.35/Tablet
959% costlier
Nimumac 50mg Tablet
Torque Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹1.2/Tablet
280% costlier
Nimol 50mg Tablet
Hema Laboratories
₹0.9/Tablet
185% costlier
Pyrimide 50mg Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹2.9/Tablet
818% costlier
Nmd 50mg Tablet
Strides shasun Ltd
₹2.15/Tablet
580% costlier

નિષ્ણાત સલાહ

 • Aglonim 50mg Tablet is used to relieve pain, inflammation, and fever.
 • Take it with food or milk to prevent upset stomach.
 • Take it as per the dose and duration prescribed by your doctor. Long term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems.
 • Inform your doctor if you have a history of heart disease or stroke.
 • Avoid consuming alcohol while taking Aglonim 50mg Tablet as it can increase your risk of stomach problems.
 • Your doctor may regularly monitor your kidney function, liver function and levels of blood components if you are taking this medicine for long-term treatment.

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Aglonim લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Acifon, Reclofen, Aceclocare
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Altrom, Cenorol, Cgtrom
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: M Spirin, Aspirin, Colsprin
જીવલેણ
બ્રાન્ડ: Vbrom
જીવલેણ

દર્દીની ચિંતાઓ

arrow
Please tel tab for during long time sex for men
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
tablet suhagra 50mg 1 hr befr sex
I'm 23 years old, and I'm having my first sex with my girlfriend so i would like to know which safe viagra will be suitable for me and how much should the dosage be Just in case if I have to use, so please suggest me something Because I feel I won't be able to satisfy my girlfriend with the size I have So could u suggest me medicines which can make our sex life happy
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet suhagra 50mg 1 hr befr sex.
arrow
શું તમારી પાસે Aglonim 50mg Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is Aglonim an antibiotic?

Aglonim is not an antibiotic, it belongs to the class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug) which helps in relieving pain associated with various disease conditions.

Q. Can I take Aglonim with paracetamol?

Aglonim and paracetamol belong to the same class of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs; pain-relieving drugs). Taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. However, please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Does Aglonim contain aspirin?

Aglonim is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs; pain-relieving drug). It does not contain aspirin.

Q. Is Aglonim safe?

Aglonim is safe to use if taken at prescribed dose and duration as advised by your doctor.

Q. Can I take Aglonim for headache?

Aglonim can be taken for a headache only when advised by your doctor.

Q. Does Aglonim make you drowsy (feeling sleepy)?

Aglonim does not make you feel drowsy at prescribed doses. However, an overdose of Aglonim can make you drowsy (feeling sleepy).

Q. Does Aglonim contain sulphur?

No, Aglonim does not contain sulphur.

Q. What does Aglonim treat or used for?

Aglonim is used to treat acute pain, painful osteoarthritis (degeneration of joints) and primary dysmenorrhea (painful menstruation) in adolescents and adults above 12 years old.

Q. Can I take Aglonim with ibuprofen?

Aglonim can be taken with ibuprofen. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, taking the two medicines together is not advisable as it may increase the potential for gastric ulceration and bleeding. Please consult your doctor before taking the two medicines together.<br>

Q. Can I take Aglonim with aspirin?

Aglonim can be taken with aspirin. No drug-drug interactions have been clinically observed between the two. However, this does not mean that interactions cannot occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Aglonim safe?

Yes, Aglonim is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Aglonim banned?

No, Aglonim is not banned in India.

Q. Is Aglonim safe during breastfeeding?

It is not known if Aglonim is secreted in milk. So, any medicines containing Aglonim are not to be used during breastfeeding.

Q. Is Aglonim safe in pregnancy?

No, Aglonim is not safe to be used in pregnancy especially in the last three months. There have been reports of kidney failure in newborn babies if the mother was taking Aglonim in the late stage of pregnancy. Consult your doctor before taking any medicine during pregnancy.

Q. Is Aglonim safe in asthma?

Aglonim is reported to be safe in patients with asthma if taken as advised by your doctor. However, always share your disease history with the doctor in case you have asthma and you are advised to take other medicines.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત લેબ પરીક્ષણો
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 509p. 992.
 2. ScienceDirect. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 3. PubChem. Nimesulide. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nimesulide. [2004]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
51, Raipur, PO Bhagwanpur, Roorkee, District Haridwar, Uttrakhand
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Aglonim 50mg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹2.53
MRP3.16  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
સૂચી માં સામેલ કરો
Additional offers
Amazon Pay: Get up to ₹300 cashback (min cashback ₹20) on orders above ₹100. Offer valid once per user between 1st to 31st Jan.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.