Activa Plus Tablet in Gujarati

પ્રિસ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે
નિર્માતા
દવાના ઘટકો

નિરીક્ષણ

ના ઉપયોગો (Uses of Activa Plus in Gujarati)

 • દુખાવો
 • તાવ
 • માથાનો દુખાવો
 • માસિક દરમિયાન દુખાવો
 • ઓસ્ટીઓઆર્થ્રાઇટિસ
 • રુમેટોઇડ આર્થ્રાઇટિસ
 • એન્કીલોઝિંગ સ્પોન્ડીલાઇટિસ
 • ગાઉટ
 • સંધિવાનો દુખાવો
 • હાડપિંજરનો સ્નાયુવિષયક દુખાવો
 • મોમાં ચાંદા (અલ્સર)

ની આડઅસરો (Activa Plus side effects in Gujarati)

Common
 • ઊલટી
 • પેટમાં દુઃખાવો/પેટના ઉપરના ભાગમાં દુઃખાવો
 • પેટમાં અલ્સર
 • ઉબકા
 • અપચો
 • અતિસાર
 • હૃદયમાં બળતરા
 • ભૂખમાં ઘટાડો

કેવી રીતે વાપરવું (How to use Activa Plus in Gujarati)

તમારા ડોકટર દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણે ડોઝ અને સમયગાળામાં આ દવાને લો. તેને આખી ગળવી. તેને ચાવવી નહીં, ભૂકો કરવો નહીં કે તોડવી નહીં. ખોરાક સાથે Activa Plus Tablet લેવું વધારે સારું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે (How Activa Plus works in Gujarati)

Activa Plus Tablet બિન-સ્ટિરૉઇડલ દાહ રોધી ઔષધ (એનએસએઆઇડી) છે. તે અમુક રાસાયણિક સંદેશવાહકોની વિમુક્તિ અવરોધીને કાર્ય કરે છે જે દુઃખાવા અને દાહ (લાલાશ અને સોજો) નું કારણ છે.

ચેતવણીઓ (Activa Plus related warnings in Gujarati)

આલ્કોહોલ
ચેતવણી
Activa Plus Tablet સાથે આલ્કોહોલનું સેવન જોખમકારક છે.
સગર્ભાવસ્થા
જોખમો વિ. લાભો જોખો
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન Activa Plus Tablet નો ઉપયોગ કરવો જોખમકારક નીવડી શકે છે.
માનવીય ગર્ભમા જોખમના હકારાત્મક પુરાવા જોવા મળ્યાં છે, પણ જોખમ હોવા છતાં ગર્ભવતી મહિલાઓમાં ઉપયોગથી ફાયદા મળી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જીવલેણ સ્થિતિમાં. કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.
સ્તનપાન
Activa Plus Tablet ધાવણ આવે તે દરમિયાન ઉપયોગ કરવા સંભવિતપણે સુરક્ષિત છે. મર્યાદિત ડેટા સૂચવે છે કે દવાથી શિશુને નોંધપાત્ર જોખમ નથી.
ડ્રાઇવિંગ
જ્યાં સુધી તમને સારૂ ન લાગે ત્યાં સુધી વાહન ચલાવવું નહીં
કિડની
ચેતવણી
મૂત્રપિંડ રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Activa Plus Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.
લિવર
ચેતવણી
યકૃત રોગના દર્દીઓમાં $ med_name $ નો ઉપયોગ સાવચેતી સાથે થવો જોઈએ. Activa Plus Tablet ના ડોઝ સમાયોજનની જરૂર પડી શકે. કૃપા કરીને તમારા ડૉકટરની સલાહ લો.

વૈકલ્પિક દવાઓ

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
આ દવા માટે કોઈ વિકલ્પ મળ્યા નથી

દવાઓ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

નીચેનામાંથી કોઈ પણ દવા સાથે Activa Plus લેવાથી તેમાંથી કોઈની અસર બદલાઈ શકે છે અને કેટલીક અનિચ્છનીય આડઅસરો થઈ શકે છે
બ્રાન્ડ: Nimsun, Abinim, Nimulis
જીવલેણ

દર્દીની ચિંતાઓ

Activa Plus સંબંધિત પ્રશ્નો

arrow
Sometime pain in joints especially while after driving my Honda activa , also during claiming staircase
Dr. Akshat Goel
Bone & Joint Specialist
Apply Dynapar QPS spray and take Tab Zerodol-SP twice daily and Tab Flotrip-forte thrice daily and Cap Nurokind-LC twice daily for 5 days
Can i take purtia tablet instead of purtia plus
Dr. Akshat Goel
Bone & Joint Specialist
Please refer to a General Physician
arrow
શું તમારી પાસે Activa Plus Tablet થી સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે?

વારંવાર પુછવામાં આવતા પ્રશ્નો

Q. Is diclofenac topical a blood thinner / controlled substance?

Diclofenac is a pain relieving medication and it does not significantly affect the function of platelets in blood; hence it is not a blood thinner. It is not a controlled substance as it does not have the potential for abuse or addiction.

Q. Can I use Activa Plus along with vitamins?

Yes, Activa Plus can be taken with vitamins. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can Activa Plus be used for the treatment of hepatitis?

No, Activa Plus is not approved for the treatment of hepatitis. Hepatitis is a condition where the liver is inflamed. Activa Plus can, in fact, cause harm to the liver as a side effect.

Q. Can Activa Plus be used after C-section?

Yes, Activa Plus is a pain killer. C-section is the short name for Cesarean Section which is an operative procedure to deliver the baby through the mother's abdomen and uterus. Activa Plus can be used to treat the pain that may occur after the operation.

Q. Can I use Activa Plus for the treatment of arthritis?

Yes, Activa Plus is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and spondylitis.It belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). .

Q. Can I take Activa Plus along with misoprostol?

Yes. It can be taken together. Misoprostol protects the stomach from irritating gastric effects of Activa Plus. The combination of medication is used to treat arthritis in patients at high risk of getting stomach/intestinal ulcers and complications from the ulcers (such as bleeding).

Q. Can I take Activa Plus while I am on thyroxine?

Yes, Activa Plus can be taken with thyroxine. No drug-drug interactions or any harmful effects have been reported when they are used together.

Q. Can I use Activa Plus with diuretics?

No, Activa Plus should not be used with diuretics. Activa Plus reduces the natriuretic effect of furosemide and thiazides diuretics in some patients. This response has been attributed to inhibition of renal prostaglandin synthesis.

Q. Is Activa Plus a narcotic?

No, Activa Plus is not a narcotic. Narcotics are drugs with sleep inducing properties, usual derivatives of Opium like Heroin and Morphine.

Q. Can Activa Plus be used along with warfarin?

No. Using Activa Plus together with warfarin can increase the risk of serious bleeding from the stomach (Higher than users of either drug alone). Inform your doctor before starting these medications.

Q. Why does Activa Plus cause an ulcer?

Activa Plus can cause damage to the lining cells of the stomach by several mechanisms, including the irritant effect on the cells, breaking of the protective barrier properties of lining cells, suppression of prostaglandin production of the stomach, reduction of stomach mucosal blood flow and interference with the repair of superficial injury of the stomach lining.

Q. Why is Activa Plus contraindicated in asthma?

Some patients with asthma are hypersensitive to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) like aspirin which can lead to acute attacks of asthma. Consult your doctor before starting this medication.

Q. Is Activa Plus a painkiller?

Yes. Activa Plus is a pain killer. In fact, it belongs to the class of drugs called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is commonly used for the treatment of pain in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and spondylitis.

Q. Is Activa Plus good for back pain?

Yes, Activa Plus has been found to be effective to reduce back pain. Activa Plus is a pain killer that belongs to the NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory) class. Other NSAIDs have also been found to be useful in back pain eg. Ibuprofen and Naproxen.

Q. Why Activa Plus should be stopped before surgery?

Since Activa Plus has been shown to have blood thinning effects, it can increase the risk of bleeding. Therefore, it is stopped before surgery to prevent excessive loss of blood.

Q. Can I use Activa Plus during my fever treatment?

Yes, Activa Plus can reduce fever. However, commonly used to reduce the pain, particularly that which is seen with Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis and Ankylosing spondylitis.

Q. Can I use Activa Plus to treat a sore throat?

Sore throat is mostly caused by bacteria so antibiotics are given to treat a sore throat whereas Activa Plus is a pain killer so it can be given in cases of throat pain associated with it but only under the prescription of a doctor.

Q. What are the contraindications for Activa Plus?

Activa Plus should not be used if there is an allergic reaction (hypersensitivity) to it, or other pain killers, active ulcer in the stomach, bleeding from the stomach, history of severe heart failure, liver failure, kidney failure and or heart attack.

Q. Can I use Activa Plus to treat urinary tract infections (UTI)?

Activa Plus can be used to treat the pain associated with urinary tract infection (UTI) but for complete treatment, a course of antibiotics will be required.

Q. Can Activa Plus cause sedation?

Activa Plus is not known to cause sedation. There have been rare, an isolated case report of sedation with the drug.

Q. Can I take Activa Plus for kidney stones?

Yes,Activa Plus can be used to relieve the pain due to kidney stones. However, there is also a risk of kidney damage with Activa Plus as its side effect. It is advised not to take Activa Plus for a prolonged time for this condition without adequate monitoring.

Q. Can I use Activa Plus with mifepristone?

These drugs should not be used together as the effect of mifepristone may be lowered by Activa Plus. Mifepristone is used for medical abortion.

Q. Can I use Activa Plus with lithium?

No.These drugs should not be used together as Activa Plus increases the blood levels of lithium which may further increase the side effects.

Q. Can Activa Plus affect the chance of conceiving?

Yes. Activa Plus can sometime cause reversible infertility. Activa Plus by its mechanism of action, may delay or prevent rupture of ovarian follicles, which has been associated with reversible infertility in some women. Consult your doctor before starting this medication.

સંબંધિત વસ્તુઓ

સંબંધિત આયુર્વેદિક સામગ્રી

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Furst DE, Ulrich RW, Varkey-Altamirano C. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, Nonopioids Analgesics, & Drugs Used in Gout. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 626.
 2. Grosser T, Smyth E, FitzGerald GA. Anti-Inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents; Pharmacotherapy of Gout. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 986-87.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 295-97.
 4. Diclofenac. Daventry, Northamptonshire: Dexcel Pharma Ltd.; 1996 [revised 20 Dec. 2017]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Diclofenac. Rouse Boulevard, Philadelphia: Iroko Pharmaceuticals; 1998 [revised Oct. 2013]. [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 02 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
નિર્માતા / વિક્રેતાનુ સરનામુ
Zydus Tower, Satellite Cross Roads,Ahmedabad – 380015 Gujarat, India.
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Activa Plus Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹23.65
MRP29.56  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Additional offers
Airtel Money: 10% cashback upto ₹200 on orders above ₹600 for first time users of Airtel Payments Bank/Airtel Money Wallet.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
+91
Reliable

All products displayed on 1mg are 100% genuine and all labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are 100% genuine.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.