Doctors in Nirmal Prakash Dental Clinic, Uttam Nagar
Doctors in Nirmal Prakash Dental Clinic, Uttam Nagar
Dr. Ajay Kumar Batra - Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
BDS
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 50 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Nirmal Prakash Dental Clinic
Shop No - D - 3, Sanjay Enclave, Rajapuri Road, Uttam Nagar, New Delhi, Delhi - 110059, India
Dr. Ajay Kumar Batra - Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
Dr. Ajay Kumar Batra
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
BDS
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 50 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Nirmal Prakash Dental Clinic
Shop No - D - 3, Sanjay Enclave, Rajapuri Road, Uttam Nagar, New Delhi, Delhi - 110059, India