SearchCreated with Sketch.
Dr. Atish Sinha - Physician
Dr. Atish Sinha
stethoscopeCreated with Sketch.
Physician
13 years of experience
Dr. Atish Sinha - Physician
Dr. Atish Sinha
stethoscopeCreated with Sketch.
Physician
13 years of experience
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS
MD
Rate The Doctor
Practice Locations
Dr. Atish Sinha Clinic
Dr. Atish Sinha Clinic
stethoscopeCreated with Sketch.
D - 202/2, Arjun Nagar, Safdarjang Enclave, New Delhi, Delhi - 110029, India
Dr. Atish Sinha Clinic
Dr. Atish Sinha Clinic
stethoscopeCreated with Sketch.
Shop No - 10, Ishwar Singh Market, K - 79, Old Rangpuri Road, Mahipapalpur, New Delhi, Delhi - 110037, India
timerCreated with Sketch.
All
Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital
Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital
stethoscopeCreated with Sketch.
2, Landmark: Near Delhi Gate, Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi, Delhi - 110002, India
Rate The Doctor