PARACETAMOL 25MG + MEFANAMIC ACID 50MG SYRUP
Jan Aushadhi