DICLOFENAC SODIUM (TROIKAA)
Troikaa Pharmaceuticals Ltd